دریافت پنج هزار تومان علاوه بر حق الثبت برای هر سند از 5 فروردین 1393

ماخذ پورتال کانون

همکار گرمی

با سلام

ازتاریخ 5/1/1393به موجب بند "ح " تبصره 17 قانون بوجه سال 1393 دفاتراسنادرسمی مکلف به اخذ مبلغ 000، 50 ریال به ازاء صدور هر سند الکترونیک علاوه بر حق الثبت همان سند گردیده اند. بدین منظور مقرر گردیده تا شرکت پرداخت الکترونیک سامان با هماهنگی دفتر توسعه فناوری واطلاعات سازمان ثبت، این رقم اطلاعاتی را در نرم افزار دستگاه کارتخوان دفاتر اضافه نماید . لذا با توجه به زمان بر بودن آماده سازی و تست نرم افزار و همچنین به روز رسانی نسخه نرم افزار دستگاه کارتخوان کلیه دفاتراسناد رسمی سراسر کشور، که قریب به سه ماه به طول خواهد انجامید در هماهنگی به عمل آمده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد تا اطلاع ثانوی :

1 – از روز پنجم فرودرین ماه سال 1393 دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم هر نوع سند بدون استثناء ، 000، 50 ریال علاوه بر حق الثبت قانونی از متقاضی دریافت نمایند. بدین منظور بلافاصه پس از واریز حق الثبت و سایر وجوه قانونی به روال گذشته، میبایست مجددا با کشیدن کارت و استفاده از کلید  "خرید " بر روی دستگاه pos  برای همان سند یک تراکنش یه مبلغ 000، 50 ریال انجام دهند .بدیهی است برای واریز 000، 50 ریال به شرح فوق هیچگونه نیازی به ثبت اطلاعات چون شماره سند و 000 نمیباشد .

2 – حساب شماره 2171369001009 به نام رابط تمرکز وجوه حاصل از صدور سند الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای واریز 000، 50 ریال فوق بری روی دستگاه کارتخوان (کلید خرید) فعال خواهد بود و چنانچه دستگاه کارتخوان فعال نباشد، وجوه مذکور از طریق شعب بانک به حساب یاد شده واریز خواهد گردید .

3 – موکدا یاد آور میشود که تحت هیچ عنوان مبلغ 000، 50 ریال گفته شده قابل جمع با حق الثبت همان سند و درج در فیلد "حق الثبت " در نرم افزار pos  نمی باشد. لذا ضرورت دارد تا موضوع به کلیه کارکنان دفاتر تفهیم گردد. مسوولیت اجرای این دستورالعمل متضامنا با سردفتر و دفتریار دفترخانه خواهد بود .

4 – به محض آماده شدن نسخه نهایی نرم افزار دستگاه pos  که گزینه هزینه صدور سند الکترونیک در آن تعریف گردیده است، نیازی به کشیدن مجدد کارت و استفاده از کلید خرید برای واریز این مبلغ نخواهد بود .

 

کانون سردفتران و دفتریاران .

 

تصویر بخشنامه سازمان ثبت :

 

/ 0 نظر / 154 بازدید