انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به روایت تصویر

انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به روایت تصویر

امروز از ساعت 8 الی 15 انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در محل تعیین شده در محیطی با نشاط و پر شور برگزار شد و اکثریت قریب به اتفاق سردفتران و دفتریاران استان قم با حضور در این انتخابات به افراد منتخب خود رای دادند.

همچنین مدیر کل ثبت استان قم جناب آقای گائینی و رئیس ثبت قم، جناب آقای کاظمی به همراه، آقایان دشتی اردکانی، رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران و آقای سیروس و تعدادی دیگر از عوامل کانون سردفتران تهران، ساعاتی در محل رای گیری حاضر گردیده و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری انتخابات قرار گرفتند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید