# دفاتر_اسناد_رسمی

همایش ششم دی در قم به روایت تصویر

مقدمتا باحترام پیشکسوتان                              ***** و دیگر عکسهای همایش به ترتیب زمانی                                                             **** این هم یک عکس یادگاری     **** و مجریان همایش                    
/ 5 نظر / 125 بازدید