# حق_التحریر_دفاتر_اسناد_رسمی

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ( قابل اجرا از تاریخ 15 / 5 / 1394 )

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ( قابل اجرا از تاریخ 15 / 5 / 1394 )         http://www.notary.ir/sites/default/files/tarefe-haghotahrir.pdf ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطلب مرتبط : ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 487 بازدید