# ثبت_الکترونیک

آمارنشان ازپیشرفت قابل توجه دربهبود ارائه خدمات ثبتی ازطریق سامانه ثبت آنی دارد!

 ماخذ :  http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4417&ctl=Edit&mid=11884&Code=6033 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اجرای طرح ثبت آنی معاملات ؛ ثبت بیش از 76 هزار سند رسمی ظرف چهار روز کاری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 39 بازدید