# تعویض_پلاک

استفساریه، آخرین تیر ترکش مخالفان ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی

ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو، آخرین تیر ترکش مخالف ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی!!! برای ملاحظه اصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید

رعایت تسلسل در تنظیم اسناد اتومبیل مطابق تسلسل تعویض پلاکها الزامی است

با سمه تعالی رعایت تسلسل در تنظیم اسناد اتومبیل مطابق تسلسل تعویض پلاکها الزامی است مطابق بخشنامه شماره 93/737مورخ 1393/5/11 معاونت امور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 68 بازدید