اطلاعیه درمانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

اطلاعیه درمانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

باسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم می رساند به حول و قوه الهی و با تلاش های واحد بیمه و  درمان کانون سردفتران و دفتریاران استان و امعان نظر جناب آقای سلیمی مدیریت محترم بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران، استان قم به عنوان یکی از شش استان مجری طرح پایلوت پرداخت هزینه های درمان انتخاب گردیده است.
 مطابق این طرح در مرحله اول هزینه های ویزیت پزشکان مستقیما از طریق کانون سردفتران و دفتریاران استان قم پرداخت می گردد. بدین منظور همکاران عزیز سردفتر و دفتریار می توانند با رعایت بندهای ذیل الذکر از تاریخ سه شنبه 16 خردادماه جهت دریافت این هزینه ها یکی از سه مدرک زیر را به محل کانون سردفتران و دفتریاران استان ارائه و ارسال نمایند:
1- ارائه نسخه سربرگ پزشک معالج حاوی مبلغ ویزیت و تاریخ پرداخت بدون خط خوردگی که به امضاء و مهر نظام پزشکی پزشک، ممضی و ممهور گردیده باشد.                     
2- چنانچه ویزیت در دفترچه کانون باشد ارائه اصل برگ دوم (آبی) با قید مبلغ ویزیت و تاریخ پرداخت بدون خط خوردگی که به امضاء و مهر نظام پزشکی پزشک، ممضی و ممهور گردیده باشد.                                        
3- چنانچه ویزیت در دفترچه سلامت یا سایر بیمه های پایه باشد ارائه اصل برگ سوم (قرمز) با قید مبلغ ویزیت و تاریخ پرداخت بدون خط خوردگی که به امضاء و مهر نظام پزشکی پزشک، ممضی و ممهور باشد.

 نکات قابل توجه:

الف- نسخ فاقد مبلغ دریافتی ویزیت، تاریخ پرداخت و مهر و امضاء پزشک و دارای خط خوردگی قابل پرداخت نمی باشد.

ب- ویزیت هایی که در مراکز طرف قرارداد انجام می شود اگر به صورت آزاد و با صدور قبض پرداخت جداگانه باشد قابل پرداخت خواهد بود.
ج- ویزیت های بخش غیردولتی و خصوصی با کسر فرانشیز 20% و بر اساس نرخ مصوب پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، ماما و ... پرداخت می گردد و ویزیت های بخش های دولتی فاقد فرانشیز خواهد بود.
د- ارائه شماره حساب سیبا (بانک ملی) به نام سردفتر یا دفتریار بیمه شده اصلی جهت واریز وجوه الزامی خواهد بود. بدین منظور مقتضی است همکاران محترم درخواست پرداخت هزینه ها را به همراه شماره حساب خود در سربرگ دفترخانه درج نموده و به همراه یکی از سه مدرک فوق الذکر به کانون استان ارسال نمایند.  
         
کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از کانال تلگرامی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

@qomnotary

/ 0 نظر / 16 بازدید