نظرتان چیست؟

نظرتان در خصوص تنظیم چنین اسنادی چیست؟

 

 

در تاریخ ذیل حاضر گردید در این دفترخانه اقای ................... و پس از حضور اظها داشت اینجانب با مشخصات کامل فوق اینک در کمال صحت عقل و اختیار و با علم و آگاهی کامل ضمن اسن سند صراحتا اقرار نمودم تمامی مورد وکالتنامه شماره ............ مورخ .... تنظیمی این دفترخانه که عبارت است از تمامی حقوق عینی ، فرضی ، شرعیه و عرفیه و قانونی ناشی از امتیاز یک واحد آپارتمان به هر پلاک ثبتی فرعی از .... فرعی از ....... اصلی بخش ......... به نشانی ..... به آقای :.............. فروخته ام و تمامی ثمن آن را بدون کم و کاست دریافت نمودم و هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به آن در حال و آینده ندارم و چون این سند بنا به درخواست و اظهارات اینجانب تنظیم گردیده ، لذا حق هر گونه ادعا و اعتراضی نسبت به آن در حال و آینده ندارم و چون این سند بنا به درخواست و اظهارات اینجانب تنظیم گردید گردیده لذا حق هر گونه ادعا و اعتراضی ، اعم از اداری ، حقوقی و کیفری در این خصوص و علیه دفترخانه ، سردفتر و کارمندان آن از خود سلب و ساقط نمودم.

 

/ 4 نظر / 94 بازدید
ساداتی ندای قلم

سلام وارادت نوروزتان مبارک امیدوارم سال خوش وشادی داشته باشید مشتاق دیدار ساداتی کردخیلی

سردفتر امیدوار

سلام وباتبریک سال جدید. اولین اشکال به این نحوه نوشتن این است که حقوق قابل صلح است و اینکه قیدشود فروخته ام صحیح نیست . واشکال بعدی گرفتاری است که دارائی اگر ببیند دفترخانه را رها نمیکند وباعث زحمت میشود . بقول معروف تاثابت کنی بچه شیرنیستی پوستت کنده شده ! امادرکل اگر کسی اقرارکند که معامله ای نموده است وثمن معامله رادریافت نموده ودرواقع اخبار نماید اشکالی بنظر نمیرسد هرچند اگر به عنوان مثال نعامله غیرمنقول باشد برای اثباتش ذی نفع سند قطعی ویاصلح رابایدارائه نماید نه صرف این اقرارنامه را.

زارعی

انتقال باید به موجب عقود معین باشدو اثر انشایی دارد و اقرار اخبار است

دوست

باعرض سلام که دیر به دیر به وبلاگ جنابعالی سر میزنم و ضمن ارادت به جنابعالی بایستی بعرض برسانم که اقرار مذکور حاکی از انتقال میباشد که صحیح نیست چون نیاز به مفاصا حساب دارایی وپایان کار و استعلام ثبت میباشد وفرقی باانتقال قطعی یاصلح ندارد ولی جهت کمک به وکیل وکالت فروش صرف اقرار به وصول مطالبات توسط موکل با اشاره به شماره وکالت بلامانع بنظر میرسد وشاید هم نظر جنابعالی هم همان باشد باتشکر