در استانه انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم

نگاهی اجمالی به مقررات راجع به کانونهای سردفتران و دفتر یاران در قانون دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن .

الف : تشکیل کانون سردفتران استانی ( ماده 58 ق . د  و ک )

      - تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران در هر استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات توسط قوه قضائیه ( سازمان ثبت ) و تحت نظارت آن قوه صورت می گیرد.

      -  کانونهای استانی دارای شخصیت حقوقی هستند و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه ( سازمان ثبت) هستند.

ب : تشکیلات کانون سردفتران و دفتریاران :

    اعضاء: کلیه سردفتران و دفتریاران هر استان عضو کانون سردفتران و دفتریاران محسوب میشوند .

     هیات مدیره : هیات مدیره هر کانون متشکل از 7 عضو اصلی ( 5 سردفتر و 2 دفتریار) و 2 عضو علی البدل ( 2 سردفتر و یک دفتریار) میباشد .( ماده 65 ق . د و ک )

ج نحوه انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران و نظارت بر آن :

     اول : هیات نظارت : برای نظارت بر انتخابات هیاتی متشکل از 2 قاضی ، 2 کارمند عالی رتبه ثبت ، 2 سردفتر و یک دفتریار استان با سابقه بیش از 10 سال از سوی قوه قضائیه ( سازمان ثبت ) تشکیل میشود که مطابق آئین نامه مربوطه عمل و نظارت خواهن نمود . ( ماده 61 ق . د  و ک )

   دوم : انتخابات هیات مدیره :   

   - هیات مدیره از بین سردفتران همان استان انتخاب میشوند .( ماده 60 ق . د و ک )

   - حداقل کاندیداها و منتخبین( با اکثریت آراء) باید 15 سردفتر و 15 دفتر یار واجد شرایط باشند که با رای مخفی انتخاب میشوند . (ماده 63 )

   -  پس از اخذ رای اسامی منتخبین توسط هیات نظارت صورتجلسه شده و به سازمان ثبت ارسال میشود تعیین هیات مدیره از بین منتخبین با رئیس قوه قضائیه ( رئیس سازمان ثبت ) خواهد بود. ( ماده 63 )

    سوم : شرایط اعضا هیات مدیره : ( ماده 62 ق . د . ک )

       -   حد اقل ده سال سابقه سردفتری یا دفتریاری .

       -  نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در 5 سال اخیر .

      - سنوات خدمت قضایی یا وکالت دادگستری جزو سنوات خدمت( 10 سال) محسوب میشود .

    چهارم : تشکیلات داخی هیات مدیره ( ماده 65 )

        -   مدت مدیریت هیات مدیره از زمان انتخاب 3 سال است .( ماده 64 ق . د . ک )

        -  هیات مدیره دارای رئیس ، نایب رئیس ، یک خزانه دار و یک دبیر خواهند بود که از بین خود انتخاب خواهند می نمایند.

        -   اتخاذ تصمیمات در هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .

        -  رئیس هیات مدیره نماینده قانونی در اجرای تصمیمات هیات مدیره و مکاتبات کانون با امضا او معتبر است و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

وظایف هیات مدیره :

       - انتخاب عضو سردفتردر دادگاه بدوی انتظامی سردفتران استان توسط کانون استان صورت خواهد گرفت ( ماده 35 ق . د و ک )

       -  اعلام نظر مشورتی در خصوص انتخاب سردفتران استان ( ماده 2 ق . د و ک)

       -  دریافت وجوه حاصل از بند 2 ماده 38 قانون دفاتر ( جرایم نقدی انتظامی ) ( ماد 39 )

       -  فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.

       -  ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات .

      -   اداره امور مالی کانون .

      - کمک به اشخصا بی بضاعت از طریق معرفی به دفاتر جهت تنظیم سند آنان بدون دریافت حق التحریر.

      -  انجام امور بیمه و بازنشستگی اعضاء

      - همکاری با سازمان ثبت در بازرسی و نظارت دفاتر

      -  تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان .

      -  رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی سردفتر و دفتریار و اعلام نظر به سازمان

****

مطلب مرتبط در http://takanoon.blogfa.com/

/ 2 نظر / 59 بازدید
مهدی سجادی فر

با سلام و درود محضر همکار بزرگوار نظر بر اینکه در نشانی http://www.ghatreh.com/news/nn17351833 مطلبی علیه دفاتر اسناد رسمی با عنوان ( آزار مردم در دفاتر ثبت اسناد خودرو) منتشر گردیده لذا استدعا دارم در صورت صلاحدید با مراجعه به سایت فوق الذکر (سایت قطره) نظر خود را در خصوص مطلب یاد شده درج فرمائید چه اینکه عدم پاسخگویی به چنین مطالبی در نظرعموم آن ها را موجه جلوه خواهد نمود خاصه آن که چنین مطالبی را در قالب حمایت از عموم مردم منتشر می گردد قبلا از مساعی مبذوله قدر دانی می نمایم.

مهدی

بادورود برجناب پیرمحمدی ذکر مقررات ازروی کتاب قانون بدون هیچ تحلیل حقوقی ونقد وبررسی مقررات وخصوصا موضوع استقلال مالی وحقوقی کانونها وراهکارهای عملی تحقق این مهم ، هیچ فایده عملی ندارد .لطفا مقررات مذکور را نقدوبررسی بفرمایید زیرا قانون دفاتر هم درشرف اصلاح وتصویب است شاید این اقدام کمکی به اصلاح قانون باشد. باتشکر واحترام فراوان همکارکوچک شما