انتخابات جامعه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان قم

نظر به گذشت مدت مدید از پایان دوره هیات مدیره سابق جامعه سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی قم و عدم برگزاری انتخابات و نیز نظر به ضرورت و تمایل جمعی به برگزاری هر چه سریعتر انتخابات هیات مدیره و ایجاد تحولاتی در جامعه سردفتران و دفتریاران قم، با اعلام هیات مدیره فعلی، مقرر است در آینده نزدیک انتخابات هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی استان قم برگزار شود. لذا به درخواست کتبی هیات مدیره از کلیه سران دفاتر و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی خواسته شده است ضمن مشارکت فعال و گسترده در این امر تا تاریخ بیست چهارم اسفند ماه 1391 کاندیداتوری خود را جهت انتخابات هیات مدیره به صورت کتبی اعلام نمایند .

بنا بر اطلاع برگزاری جلسه انتخابات به ابتدای سال  1392 موکول شده است که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد .

تصویر درخواست مکتوب هیات مدیره و فرم اعلام کاندیداتوری به شرح ذیل جهت استفاده همکاران قرارداده میشود .

 

 

/ 0 نظر / 99 بازدید