ایراد در سامانه ثبت الکترونیک دفاتر اسناد رسمی.

ایراد در سامانه ثبت الکترونیک دفاتر اسناد رسمی

این سومین روزی که سامانه ثبت الکترونیک دفاتر اسناد رسمی با مشکل مواجه بوده و تقریبا دفاتر اسناد رسمی کل کشور در این 3 روز قادر به تنظیم اسناد مراجعین نبوده اند و این امر باعث سردرگمی و کلافگی مراجعین و عوامل دفاتر اسناد رسمی شده است.

متاسفانه تا کنون علت مشخصی برای این امر اعلام نشده و مشخص نیست این مشکل تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

سامانه ثبت الکترونیک که چند سالی است در دفاتر اسناد رسمی مستقر شده است، علی رغم محاسن بسیاری که دارد در موارد عدیده ای با اختلال و قطعی مواجه است که غالبا هم بدون اطلاع رسانی قبلی راجع به آن یا مدت و علت آن اتفاق می افتد.

به نظر می رسد مسؤولیت کاهش یا رفع مشکلات در این خصوص متوجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی و پشتیبان این سامانه باشد.

/ 0 نظر / 76 بازدید