دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

بخشنامه دستو العمل ثبت آنی را در ادامه مطلب مشاهده فرمائید .

_________________

نکات قابل ذکر در خصوص این دستور العمل :

1 - مطابق ماده 2 این دستور العمل، صدور کد یکتا و نهایی شدن سند به منزله امضاء سند است و مسؤولیت آن با سردفتر لذا تکلیفی برای دفاتر مبنی بر اخذ امضا قبل از اخذ کد یکتا یا بعد از آن تعیین نشده است آنچه بیان شده اطمینان از امضاء سند و قطعی بودن امضاء آن است.

لکن معقول و منطقی به نظر نمیرسد حتی با وجود حضور اصحاب سند در دفتر قبل از امضاء دفتر نسبت به نهایی شدن سند اقدام نمود و بهتر است ابتدا پیش نویس اخد و سند وارد فتر شود و بعد از امضاء اصحاب سند نسبت به اخذ کد یکتا و نهایی نمودن سند اقدام و از آن پرینت اخذ و به امضاء مراجع رساند و زحمتهای آ« را به جان خرید

2 - کد یکتا باید در ملاحظات دفتر درج شود لکن تصریح نشده که متعهد یا اصحاب معامله باید ذیل ملاحظات راجع به کد یکتای سند را هم باید امضا کنند یا نه و به ذکر امضاء سند مطابق مقررات اکتفا شده است به نظر میرسد مطابق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی هر گونه توضیح یا اصلاح عبارتی باید ذیل اوراق یا ثبت دفاتر باید به امضاء اصحاب معامله برسد .

3_ نسخ پیش نویس که قبل از ثبت نهایی گرفته میشود، پس از ثبت نهایی باید همراه نسخ اصلی بایگانی شوند و این امر با الکترونیکی شدن امور که طبیعتا باید از موجبات حذف کاغذ و کم کردن حجم بایگانی فیزیکی شود ، منافات دارد.

4 - مطابق ذیل ماده 6 دستور العمل اسنادی که در اوراق قبلی ماخوذه از سامانه درج و در دفتر ثبت گردیده است ولی به امضاء اصحاب آن نرسیده ، با اجرایی شدن ثبت آنی باید اقدامات انجام شده در اوراق و دفتر ابطال و مجدد نسبت به تنظیم اقدام نمود . بیان نشده تکلیف هزینه های سند تنظیم شده چگونه است و در این موارد چه جواب و توجیهی باید برای ارباب رجوع آورده شود .

توضیحا حق التحریر در اسنادی که به امضاء نرسند حق الزحمه دفتر بوده و غیر قابل رد است و اگر سندی مجددا ثبت شود حق التحریر مجدد به آن تعلق می گیرد و برای استرداد مالیات نقل و انتقال و حق الثبت واریزی سند ابطال شده باید با تمهید مقدماتی و صدور گواهی از سوی دفتر مراجع را برای استرداد وجوه به اداره امور مالیاتی یا ثبت ارشاد نمود آیا ارباب رجوع راضی به چنین روندی میشود . وآیا حاضر به پرداخت هزینه های مجدد برای ثبت مجدد سند می گردند ؟

( بنا بر آخرین بخشنامه، از ماده 6 رفع ابهام و مقرر شده است برای اسنادی که مجددا با سیستم ثبت آنی تنظیم میشوند  از قبوض واریزی قبلی استفاده شود و هزینه مجدد وصول نشود ، لکن در خصوص حق التحریر باید گفت اخذ یک بار حق التحریر و اجرت که حق الزحمه دفتر خانه است برای دوبار تنظیم و ثبت سند اجحافی در حق دفاتر به نظر میرسد )

 


توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)، ابلاغ شد که به شرح زیر است:

در اجرای بند « و» ماده 46، بند «ب» ماده 48 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام می­‌شود:

ماده 1- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 26/6/1392 تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir انجام دهند.

تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل است.

ماده 2- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی "فرم تنظیم سند" مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه­­های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می­نماید. همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند، مراتب را عیناً در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود. سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه­ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی، در بایگانی نگهداری می‌کند.

تبصره: پس از اخذ شناسه یکتای سند، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فراتر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر، ممنوع می­باشد.

ماده 3- پرداخت هزینه­های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد، کماکان و الزاماً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) انجام خواهد شد. سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه­ (شماره مرجع کارت خوان) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت کند.

تبصره: پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران، پرداخت هزینه‌­ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد.

ماده 4- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند"، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج کند.

تبصره 1: در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند، چنانچه سند نسبت به بعضی بی اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند" ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند، توضیحات لازم را در سامانه درج کند.

تبصره 2: در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید "بی اثر کردن سند" مراتب را در سامانه درج کند.

ماده 5- هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه، علاوه بر شناسه یکتا (اختصاصی) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می­شود. دفاتر اسناد رسمی و اشخاص ذینفع می­توانند برای کنترل اصالت اسناد، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir و یا پورتال سازمان به نشانی www.ssaa.ir، وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند، اصحاب سند، نوع سند، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده) را رویت کنند.

تبصره: چنانچه سردفتر، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان، وجود نخواهد داشت.

ماده 6- دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 26/6/1392 مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند. چنانچه قبلاً اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل کند. در صورتی که این اقدامات، در دفتر جاری دفترخانه، درج گردیده، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و تحویل کنند.

تبصره 1: دفاتر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره­برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صادر شده‌اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد کرد.

تبصره 2: برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می­گردد، از طریق "فرم سایر خدمات ثبتی" که در سامانه پیش بینی شده، اقدام خواهد شد.

به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، "کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد" متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند کرد. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان­‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.

[ یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۸:۳٤ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feedنويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب