دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

  استعلام الکترونیک در قم

بالاخره کاروان استعلام الکترونیک به قم رسید و تاحدودی دفاتر و مراجعین را غافلگیر کرد و در بدو امر اگر چه مشکلاتی برای آن متصور است ولی امری میمون و مبارک در سیستم ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به نظرمی رسد .

روز شنبه 27 خرداد 1391 جلسه توجیهی استعلام التکرونیک در سالن همایشهای اداره کل ثبت قم برگزار شد و آقای صافی مسؤول انفورکاتیک اداره ثبت قم و مهندس مؤیدی مسؤول کاداستر اداره ثبت قم و آقای درودی مسؤول دفتر املاک ثبت قم توضیحاتی را در خصوص نصب برنامه مربوطه و ورود به سایت و نحوه استعلام و وارد کردن اطلاعات توضیحات لازم را بیان نمودند .

چند ایراد عمده از سوی سردفتران :

در این جلسه مشکلات موجود در اثر استفاده از این سیستم از سوی دفاتر مطرح گردید که از جمله آنها:

الف : کندی سرعت در استفاده از سیستم مذکور به نحوی که بعضا مدتها طول میکشد تا دفترخانه بتواند موفق به ارسال استعلام گردد .

ب: تاخیر در ارسال پاسخ در بدو امر و سردرگمی دفاتر و مراجعین ناشی از این امر.

ج : و دیگر اینکه با وجود استعلام الکترونیک، دفاتر کماکان باید در کنار آن و علاوه بر آن استعلام دستی را نیز انجام دهند یعنی پس از ارسال استعلام و اعلام پاسخ در سیستم الکترونیک مجددا کارمند دفتر خانه باید پرینت استعلام مذکور را همراه ضمایم لازم ( کپی برابر اصل سند مالکیت ) تسلیم اداره ثبت کرده و پاسخ کتبی را دریافت دارد .که به نظر در این امر به جای تسهیل امر ، کار کمی پیچیده تر نیز شده است . البته این امر به جهت ضرورت امضاء ذیل استعلام و پاسخ آن است تا زمان تجهیز دفاتر و ادارات ثبت به امضاء الکترونیک این رویه ادامه خواهد یافت .  

نکات لازم در خصوص نصب و طریقه استفاده از استعلام الکترونیک :

اگر چه نصب و طریقه استفاده از این سیستم کار پیچیده ای به نظر نمی رسد لکن به تناسب روش هر اداره کل، در وارد کردن اطلاعات املاک و پلاکهای موجود در حوزه هر اداره کل و دریافت پاسخ استعلام ، رعایت نکاتی در استعلام و دریافت آن ضروری به نظر می رسد .

نصب و استفاده از سیستم استعلام الکترونیک :

 روش نصب و استفاده  از این سیتسم در لوح فشرده ارائه شده به دفاتر وجود دارد و نیز جهت آشنایی با روش نصب و استفاده از برنامه های مربوطه می توانید به آدرس  ((http://www.notary4.blogfa.com/post-248.aspx)) و (( tehran778.persianblog.ir/post/8 )) مراجعه کنید .

آدرس ورود به سایت استعلام الکترونیک( سامانه مدیریت کشوری املاک):  10.1.41.10

 

 سیستم استعلام الکترونیک با نرم افزار اینترنتی enternet explorer سازگارتر بوده و باید آدرس مذکور در نوار آدرس برنامه ذکر شده وراد و مورد استفاده قرار گیرد .

هر گونه تغییر در آدرس مذکور و نیز سایر اطلاعات لازم در خصوص استعلام الکترونیک از طریق سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک قم در این نشانی (  qm.ssaa.ir  ) در قسمت مربوط به استعلام الکترونیک به اطلاع خواهد رسید .

 

نظر به توضیحات مسؤول دفتر املاک ثبت قم نکات ذیل باید قبل از استعلام و درج اطلاعات هنگام استعلام باید رعایت گردد .

نکاتی که قبل از استعلام باید بدان توجه شود :

1 - در تمامی پلاک های مکرر باید قبل استعلام مراجعین جهت اصلاح و تجدید سند به اداره ثبت ارجاع شوند و استلعام با سند اصلاحی و ثبت جدیدصورت گیرد .

2 - در کلیه پلاکهای باقیمانده نیز مالک باید قبل از هر گونه استعلام  جهت  جهت اصلاح سند و پلاک به اداره ثبت ارجاع شود .

3 - در کلیه پلاکهای تجمیعی ، متشکل از چند پلاک اصلی که با واو به هم معطوف میشوند باید مالک قبل از استعلام جهت اصلاح ثبت و پلاک به ثبت ارجاع شود .

4 - در کلیه املاکی که به جهت فوت مالک، ملک به صورت مشاعی در مالکیت مشاعی وراث متعدد قرار گرفته است ، هر یک از وراث باید جهت اخذ اسناد مشاعی مستقل نسبت به سهم خود به اداره ثبت مراجعه و سپس به تعداد اسناد صادر شده استعلام صورت گیرد.

5 - در املاکی که سند آنها به نام  مالکین مشاعی متعدد میباشد ، هر کدام از مالکین باید قبل از استعلام نسبت به اخذ سند مستقل به اداره ثبت  مربوطه مراجعه نمایند.

6 - در مورد کلیه ثبت املاکی که در دفاتر جلد 175 الی 204 املاک بخش یک قم صورت گرفته اند به جهت اینکه ماده 3 آئین نامه قانون ثبت ( اختصاص سه صفحه برای هر شماره ثبت ) رعایت نگردیده و چندین شماره ثبت در یک صفحه وارد شده اند لذا قابلیت استعلام الکترونیک ندارند. دفاتر اسناد رسمی در صورتی که سند و ثبت ارائه شده مربوط به این دفاتر باشند باید قبل از اقدام به استعلام مالک را جهت اصلاح سند و ثبت به اداره ثبت ارجاع دارند .

7 - در خصوص املاک جاری ( در جریان ثبت ) که منجر به ثبت دفتر و صدور سند نشده و دارای پرونده ثبتی هستند، کماکان به روش سابق استعلام دستی انجام خواهد شد .

نکات قابل ذکر هنگام درج اطلاعات استعلام :

 الف : مشخصات مالک:

نام و نام خانوادگی - نظر به اینکه در درج اطلاعات در بانک اطلاعات توصیفی املاک ثبت قم، مشخصات مالکین مطابق مندرجات شناسنامه صورت گرفته است لذا مشخصات مندرج در شناسنامه مالک، ملاک برای درج در استعلام است وباید هنگام درج نام و نام خانوادگی از قرار دادن هر گونه فاصله کم یا اضافه خودداری گردد خصوصا در نامهای ترکیبی (همچون حسینعلی - حسین علی ). در صورت عدم رعایت رد استعلام از سوی ثبت صورت گرفته و چون امکان اصلاح وجود ندارد، استعلام مجدد باید صورت پذیرد .

 

( تصویر 1)

موارد درج الزامی در مشخصات مالک:

 

( تصویر 2 )

ذکر سهم مالک در قسمت جزء سهم و کل سهم :

- در گزینه سهم جزء  و کل سهم بدین نحو نوشته میشود: مثلا اگر مورد ثبت دو دانگ از ششدانگ باشد دو دانگ در قسمت جزء و ششدانگ در قسمت کل نوشته میشود و اگر مثلا 60 سهم از 240 سهم ششدانگ باشد در قسمت جزء 60 سهم و در قسمت کل 240 سهم درج میشود .

لکن درجایی که نسبت جزء از کل صراحتا معلوم نباشد باید محاسبه و معلوم و سپس هر کدام در محل مربوطه درج شود. مثلا اگر باشد 30 سهم از 60 سهم یک و نیم دانگ لذا مشخص است که 1/5 دانگ برابر 60 سهم است لذا 6 دانگ که 4 یک و نیم دانگ است میشود 4 شصت سهم برابر با 240 سهم لذا مورد ثبت و انتقال 30 سهم از 240 سهم است که 30 سهم در جزء و 240 سهم در کل درج می شود.

 

(تصویر 3 )

 ________________________________________

 

ب :  مشخصات ملک :

 

 ( تصویر 4)

در خصوص موارد مشخص شده با شماره 1 ، 2 ، 3 ، ... نکات ذیل قابل ذکر است :

1 - مساحت ، نکات قابل ذکر در خصوص درج اطلاعات مساحت :

- اگر در سند مالکیت مساحت معین نشده باشد در محل مربوط عدد صفر ( . ) درج می شود .

- اگر مساحت معین ولی مورد ثبت و انتقال بخشی از مساحت ششدانگ باشد مساحت ششدانگ باید در محل مربوطه درج شود .

- اگر مساحت دارای اعداد اعشاری باشد به جای اعشار ( / ) نقطه ( . ) قرار می گیرد مثال مساحت 30/250 بصورت 30 . 250 باید درج شود .

2 و 3 - دردرج پلاکهای اصلی و فرعی در قسمت مربوطه رعایت نکات ذیل الزامی است .

- در املاکی که دارای پلاکهای فرعی  و مجزی شده متعدد ( بیش از یک فرعی ) باشند ، آخرین پلاک فرعی باید در قسمت پلاک فرعی و پلاک اصلی در قسمت پلاک اصلی وارد شوند . به عنوان مثال پلاک 552 فرعی از 45 فرعی از 25 فرعی از 1 فرعی از 1596 اصلی  ( 1596/1/25/45/552 اصلی) در این پلاک آخرین پلاک فرعی یعنی 552 در قسمت فرعی و پلاک 1596 در قسمت پلا اصلی وارد میشود .

 

(تصویر 5 )

 

4- باقیمانده : گزینه باقیمانده مشخص شده با شماره ( 4 ) در تصویر شماره(4) با توجه به نکاتی که در صدر این پست اشاره شد زائد بوده و کارایی ندارد .

 5 - شماره چاپی سند : در گزینه ( 5 ) در تصویر ( 4 ) فقط شماره چاپی ذکر میشود و از درج سری آن ( همچون الف 86 یا ب و غیره ) خود داری میشود در صورتی که دارای ممیز باشد ممیز باید به همان صورت مندرج در سند درج شود( از چپ به راست).

 

لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت هر یک از نکات فوق در تنظیم و ارسال استعلام، استعلام ارسالی از سوی سیستم ناقص تشخیص داده شده و رد می شود و چون امکان اصلاح نیست لذا باید استعلام مجدد ارسال شود که موجب اطاله وقت خواهد گردید .

****

ایرادات :

در خصوص ایرادات قابل طرح در سیستم و برنامه مربوط به استعلام الکترونیک به آدرس کلبه عمو در ((اینجا)) رجوع کنید .

 دستور العمل ریاست سازمان ثبت در نحوه استفاده از استعلام الکترونیک و پاسخ استعلام املاک را در ادامه مطلب ببینید .

   


دستور العمل رئیس سازمان ثبت در خصوص نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام 

درراستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل در امور مراجعین ونیز درجهت تحقق بندهای (و) و (م) مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستور العمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک به شرح زیر اعلام می گردد.

ماده 1-دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال املاک مکلفند برای اطلاع از وضعیت ثبتی ملک ، براساس رویه های فنی اجرایی ارایه شده از سوی دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان با سامانه استعلام الکترونیکی متمرکزو کشوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط برقرار و پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور مخصوص خود چگونگی وضعیت ملک را به صورت الکترونیکی از واحد ثبتی مربوطه استعلام کنند.

ماده 2- واحد ثبتی پس  از دریافت استعلام الکترونیکی و انطباق اطلاعات ارسالی با بانک جامع اطلاعات املاک و بررسی مستندات موجود در واحد ثبتی و تائید مسئول مربوطه پاسخ استعلام را به صورت الکترونیکی به دفترخانه متقاضی ارسال می نماید.

ماده 3-چنانچه بررسی واحد ثبتی در خصوص مفاد استعلام حاکی از عدم انطباق اقلام مندرج در استعلام با اطلاعات بانک جامع املاک یا مستندات موجود در واحد ثبتی باشد، مراتب به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود تا مدارک مورد نظر را جهت بررسی به واحد ثبتی تحویل دهد و واحد ثبتی پس از رفع مغایرت پاسخ دفترخانه رابه صورت الکترونیکی ارسال خواهد نمود.

ماده 4- واحده های ثبتی به هنگام تهیه پاسخ استعلام مکلفند با رعایت مفاد قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 85 مالکیت متقاضی و عدم بازداشتی ملک را گواهی نمایند و چنانچه ملک در رهن قرار گرفته و یا دارای محدودیتهای مشابه است مراتب ذیل پاسخ استعلام درج گردد.

تبصره: در صورتی که ملک بازداشت گردیده و یا مشمول بند (ز) قانون اراضی دولت ، شهردایها ، اوقاف و بانکها مصوب آذر 39 با اصلاحات بعدی آن باشد ونیز در صورت وجود هرگونه موانع نظیر (موارد زیر) در فرم جداگانه دفترخانه را از وجود آن مطلع نمایند.

الف- املاکی که تمام یا قسمتی از آن در قید بازداشت می باشد و یا درخواست بازداشت شده است .

ب-املاکی که از سوی ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی ملی یا موات اعلام گردیده و یا درمحدوده طرح تملک دولت قرار گرفته است .

ج-املاکی که از سوی مراجع قضایی حکم یا دستور مبنی بر توقیف عملیاتی ثبتی یا ابطال سند مالکیت ویا ابطال سند انتقال صادر شده است هرچند تصمیم مرجع قضایی قطعی نشده باشد.

د- املاکی که نسبت به آن ، درخواست صدرو سند مالکیت المثنی شده است.

ماده 5- چنانچه نتیجه بررسی ، حاکی از عدم صحت اقلام مندرج در  استعلام باشد،مراتب رد استعلام به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود.

ماده 6- درکلیه مواردی که مراتب به صورت الکترونیکی به اطلاع دفترخانه می رسد، دفاتر مکلفند به محض رویت پاسخ الکترونیکی برگه استعلام تکمیل شده به همراه نامه  استعلام مکانیزه وسایر مستندات مورد نیاز را به واحدثبتی ارسال نمایند.

ماده 7-تاقبل از تجهیز واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به گواهی امضای الکترونیک ثبت هرگونه نقل و انتقال ملک مورد استعلام منوط به دریافت نسخه پاسخ استعلام از واحد ثبتی مربوط است.

ماده 8- با توجه به اینکه درکلیه واحدهای ثبتی امکان رویت و تائید پرداخت هزینه استعلام از طریق سامانه POS فراهم گردیده لذا تنها درصورت پرداخت وجه به صورت حضوری در شعبه بانک ،فیش مربوطه به ضمیمه مستندات به واحد ثبتی ارسال خواهد شد.

ماده 9- به منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل کار گروه راهبری و نظارت بر سامانه مدیریت املاک متشکل از معاون امور املاک (رئیس کار گروه) معاون امور اسناد، مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات( دبیر کار گروه) مدیرکل املاک ، مدیر کل کاداستر ومدیران کل  امور اسناد و سردفتران و بازرسی وپاسخگوئی به شکایات و رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با وظایف زیر تشکیل می شود:

-برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی سامانه درکلیه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی کشور.

- بررسی ، تحلیل و تصمیم گیری درخصوص فرآیندهای به روز رسانی بانک جامع املاک و ایجاد تغییرات مورد نیاز درسامانه.

- صدور بخشنامه های مورد نیاز.

-بررسی عملکرد استانها در پیاده سازی سامانه و اعزام کارشناس به واحدها و ارائه گزارش های دوره ای و موردی.

                                                                                              احمد تویسرکانی

                                                                                                 1390/10/26

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feedنويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب