دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی
نامه رییس کانون سردفتران و دفتریاران به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
متن نامه آقای محمدرضا دشتی اردکانی به جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در خصوص رفع موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان.

 

 
تاریخ: 1394/04/14
شماره: 9420/211
پیوست: دارد             
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 
 
احتراماً به استحضار می رساند : قانون پیش فروش ساختمان که از لوایح پیشنهادی قوه محترم قضاییه جهت جلوگیری از مشکلات و معضلات پیش خرید و پیش فروش ساختمان است ، در سال 1389 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 1393/03/20 به تصویب هیات محترم وزیران رسید .
علیرغم صراحت قانون فوق مبنی بر صدور شناسنامه فنی برای هرواحد توسط شهرداری (ماده 22 قانون) و الزام دفاتر اسناد رسمی به درج شماره شناسنامه مذکور در قرارداد های رسمی پیش فروش و نیز الزام وزارت راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل اجرای صدور شناسنامه فنی (بند د) ماده یک آیین نامه اجرایی مربوطه تا کنون وزارت راه و شهرسازی از تدوین دستورالعمل مذکور خودداری نموده و شهرداری ها نیز از صدور شناسنامه فنی خودداری می نمایند که این وضعیت مستمسکی جهت انجام عمل خلاف قانون برخی مراجع در تنظیم سند عادی پیش فروش گردیده است که بدون تردید در آینده موجب مشکلات عدیده ای برای حاکمیت خواهد گردید . (کد خبر 5249328 مورخ 1394/04/12 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) با توجه به اینکه در بسیاری از موارد قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان بر روی اراضی و املاکی که فاقد سند بوده انجام می گیرد ، (کما اینکه که رییس اتحادیه املاک به آن معترف است) و در نهایت بسیاری از اراضی کشاورزی ، باغات و یا اراضی دولتی و یا متعلق به دیگران بصورت قولنامه های دستی و بنگاهی مورد واگذاری قرار گرفته و دادگستری در موارد اختلاف در صدور رای جهت احراز مالکیت با مشکل مواجه می باشد علاوه بر آن مراتب بازداشت بودن ملک و یا ممنوع المعامله بودن اشخاص متعاملین هنگام تنظیم سند عادی مورد بررسی قرار نمی گیرد و همچنین گواهی های مربوطه اخذ نمی گردد و حتی نسبت به اموال اشخاص صغیر و محجور نیز هیچگونه توجهی صورت نمی گیرد و لذا با عنایت به جرم بودن عمل تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان وفق مواد 23 و 24 قانون و ایجاب صورت تنظیم سند رسمی و الزام اخذ حق الثبت بعنوان وجوه عمومی ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ابلاغ گردد تا نسبت به اجرای قانون و انجام تکلیف مقرر اقدام نمایند .
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            محمدرضا دشتی اردکانی
                                                           رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
[ پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤ ] [ ۳:٤٧ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

مقدمه : چنانکه مستحضرید به جهت خلاف قانون بودن توافق اصناف مشمول بند ب ماده 95 و 96 قانونی مالیاتهای مستقیم که دفاتر اسناد رسمی نیز از آن جمله هستند. در سال جاری کانون سردفتران و دفتریاران مجاز به امضاء تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای عملکر سال 1393 نگردید.

در این شرایط دفاتر اسناد رسمی یا باید مطابق ماده 94 و 95 قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر هزینه و درآمد داشته باشند که به نحو صحیح در طول سال عملکرد تکمیل شده باشد و بر اساس آن مالیات آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. که عموم همکاران اقدام به تکمیل دفاتر هزینه و درآمد نمی کنند .

در چنین شرایطی نوبت به محاسبه مالیات از طریق علی الارس میرسد .

روش علی الراس چه هنگام اعمال میشود ؟  مطابق ماده 97 ق . م . م به طور کلی در یکی از موارد ذیل مالیات به روش علی الراس محاسبه میشود : 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان تا موعد مقرر در قانون ، حسب مورد ، تسلیم نشده باشد . 2 - مودی به در خواست اداره امور مالیاتی از ارائه دفتر هزینه و درآمد خود داری کند . 3 - طبق نظر اداره امور مالیاتی دفاتر ارائه شده به جهت عدم رعایت موازین قانونی در تکمیل غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود .

که مورد دفاتر اسناد رسمی، مشمول موارد 2 و 3 فوق الذکر میباشد که یا دفتر ارائه نمی دهند یا اگر ارائه میدهند ناقص است .

روش علی الرأس چگونه اعمال میشود ؟ مطابق ماده 98 ق . م . م اداره امور مالیاتی با توجه به شواهد و اوضاع و احوال  هر شغل و صنف قرائن و ضرایبی را برای محاسبه درآمد خالص مودی تعیین میکند. 

مطابق ماده 153 ق. م م  درآمد مشمول مالیات بر اساس روش علی الرأس از معادله ذیل پیروی می کند :

قرائن مالیاتی × ضرایب مالیاتی = درآمد مشمول مالیات

قرائن مالیاتی : وفق ماده 152 قرائن با توجه به وضعیت هر شغل و صنف ملاکهایی هستند که با توجه به آنها عایدی یک شغل برآورد میشود که بند 6 و 7 ماده 152 ق .م .م به عوامل موثر در تعیین درآمد دفترخانه ها اشاره کرده است .

لذا به نظر قرائن مالیاتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد اول : قرائن نشان دهنده درآمد و دوم :قرائن نشان دهنده هزینه که به آنها ضرایب هزینه نیز می توان گفت.

لذا وجوه ناشی از حق التحریر و وصول عوارض و فروش تمبر و نیز ضریبی که کمیسیون تعیین ضرایب تعیین می کند نشان دهنده درآمد دفترخانه خواهد بود .

 حق التحریر دریافتی × ضرایب مربوط به هزینه های پذیرفته شده در کمیسیون = درآمد قبل اعمال ضرایب مالیاتی

یا

حق التحریر دریافتی _ هزینه های متعارف پذیرفته شده = درآمد قبل از اعمال ضرایب

هزینه های پذیرفته شده برای دفاتر شامل 15 درصد سهم دفتریار و 15 درصد حقوق کارمندان است و در خصوص 10 درصد سهم کانون برخی ادارات امور مالیاتی از پذیرش آن به عنوان هزینه امتناع می کنند .

لذا ضریب هزینه بدون احتساب سهم کانون، 70 درصد و با احتساب سهم کانون، 60 درصد خواهد بود .

ضرایب مالیاتی : مطابق ماده 153 ق . م . م ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصی که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، در آمد مشمول مالیات تلقی می گردد .

این ضرایب طی جدولی که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 154 ق . م .م میرسد به ادرات امور مالیاتی کل کشور ابلاغ میشود .

که در خصوص دفاتر اسناد رسمی ضریب 30 درصد تعیین شده است .

با این توضیحات نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت مالیاتی بدین ترتیب خواهد بود .

(حق التحریر دفترخانه × ضرایب مربوط به هزینه ها ) × ضریب مالیاتی = درامد مشمول مالیات

یا

( حق التحریر _ هزینه ها ) × ضریب مالیاتی = درآمد مشمول مالیات

 

یا

( حق التحریر _ 15%سهم دفتریار_15%سهم کارمندان_ 10% سهم کانون)×30 % ضریب مالیاتی = درآمد مشمول مالیات

یا

( حق التحریر ×  60 % با احتساب سهم کانون به عنوان هزینه) × 30% = درآمد مشمول مالیات

یا

(حق التحریر ×  70% بدون احتساب سهم کانون به عنوان هزینه)×30%=درآمد مشمول مالیات

معافیت مالیاتی : از درآمد مشمول مالیات بدست آمده به روش فوق، معافیت مالیاتی را ( که برای عملکرد 93 مبلغ  000، 000، 120 ریال میباشد) کم می کنیم و مطابق ماده 131 ق.م.م  مالیات متعلقه را محاسبه می کنیم .

جریمه : البته همکاران توجه داشته باشند که مطابق ماده 193 ق . م . م  درصورت نداشتن دفتر هزینه و درآمد 20 % و در صورت ناقص بودن 10% مالیات تعیین شده به روش فوق را باید با عنوان جریمه به مالیات خود اضافه نمایند.

****

مادة 131 ـ نرخ مالیات بر درآمد  اشخاص حقیقی به استثنای ‌مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به ‌شرح زیر است‌:
تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (15%)
تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال‌ به  نرخ  بیست درصد (20%)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات ‌سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال  به  نرخ بیست و پنج‌ درصد (25%)
تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(250.000.000) ریال به نرخ سی‌ درصد (30%)
نسبت به مازاد یک میلیارد(1,000,000,000)  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ سی و پنج درصد (35%)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطالب مرتبط در لینکهای ذیل
و
[ چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

 

 

 

با اقتباس از کاریکاتور سایت جام نیوز.

[ سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

با اتمام رای گیری اولین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به عنوان دوازدهمین کانون استانی، در ساعت 15 و 30 دقیقه امروز شنبه 23 خرداد 1394، هیات نظارت بر انتخابات بعد از ساعاتی بررسی و شمارش آراء نتیجه این انتخابات را بدین شرح اعلام کرد .

 

هیات نظارت انتخابات کانون قم

 

باسمه تعالی

صورتجلسه

در تاریخ 23 / 03 / 1394 اولین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با حضور امضا کنندگان ذیل برگزار و راس ساعت 30: 15 پایان یافت و شمارش آراء آغاز گردید که نتایج شمارش آراء به شرح ذیل می باشد :

الف : با عنایت به اشکال چاپی موجود در تعرفه اخذ رای مربوط به دفتریاران بشماره سریال 015 تعرفه مزبور باطل اعلام گردید .

ب : برگ رای مربوط به انتخاب سردفتران ار شماره مسلسل 207 الی 265 مورد استفاده قرار نگرفت .

ج : برگ رای مربوط به انتخاب دفتریاران از شماره مسلسل 70 الی 130 مورا استفاده قرار نگرفت .

د: از بین تعداد 76 برگ رای اخذ شده 15 نفر سردفتر منتخب به شرح ذیل می باشد:

1 - محمد رضا محامد _ دفترخانه 28 قم - 63 رای ماخوذه .

2 - حسین اسحاقی _ دفترخانه 6 قم - 58 رای ماخوذه.

3 - مجتبی بابکی _ دفترخانه 4 قم - 36 رای ماخوذه.

4 - حبیب عرب بافرانی _ دفترخانه 30 قم - 35 رای ماخوذه.

5 - سید فخرالدین جزایری _ دفتر خانه 22 قم - 28 رای ماخوذه.

6 - ناصر پیرمحمدی _ دفترخانه 35 قم - 21 رای ماخوذه.

7 - احمد رضا زاده عسگری _ دفترخانه 29 قم - 20 رای ماخوذه.

8 - محمد زارعی _ دفترخانه 23 قم - 20 رای ماخوذه.

9 - محمد مهدی پاکدل _ دفتر خانه 55 قم - 19 رای ماخوذه.

10- رضا عثمانی _ دفترخانه 39 قم - 18 رای ماخوذه.

11- حسین زوار _ دفتر خانه 32 قم - 17 رای ماخوذه.

12-محمد حق پناه_ دفتر خانه 56 - 16 رای ماخوذه.

13 - علیرضا پور امینی _ دفتر خانه 24 قم - 14 رای ماخوذه.

14- محمد علی ابوطالبی _ دفتر خانه 42 قم - 12 رای ماخوذه.

15 - سید رضا بنی هاشمیان _ دفتر خانه 37 قم - 11 رای ماخوذه.

15 - عبدالرضا مروی _ دفترخانه 33 قم - 11 رای ماخوذه.

هـ : از میان تعداد 68 برگ رای اخذ شده 15 نفر منتخب به شرح ذیل می باشند.

1 - فرشید اشعری - دفتر یار دفترخانه 2 قم - 44 رای ماخوذه.

2 - مصطفی میرزائی - دفتریار دفتر خانه 26 قم - 44 رای ماخوذه.

3 - محمد هادی محامد - دفتر یار دفترخانه 28 قم - 38 رای ماخوذه .

4 - محمد غفاری ثابت - دفتر یار دفترخانه 29 قم - 27 رای ماخوذه.

5 - محمود آزاد - دفتر یارا دفترخانه 8 قم - 25 رای ماخوذه.

6 - طاهر جباری - دفتر یار دفتر خانه 56 قم - 21 رای ماخوذه.

7 - ابراهیم عباسی - دفتر یار دفتر 35 قم - 19 رای ماخوذه.

8 - علی گتابی - دفتریار دفترخانه 15 قم - 14 رای ماخوذه.

9 - سید عبدالرزاق هاشمی اصل - دفتر یار دفتر خانه 11 قم - 14 رای ماخوذه.

10 - حسین امینی ریسه - دفتر یار دفترخانه دفتر 27 قم - 12 رای ماخوذه.

11 - مجتبی بیگی - دفتر یار دفترخانه 20 قم - 12 رای ماخوذه.

12 - حسن محمودی - دفتر یار دفترخانه 3 قم - 10 رای ماخوذه.

13 - فاطمه آهنگران - دفتر یار دفترخانه 24 قم - 9 رای ماخوذه.

14 - ملیحه سلیمی پور - دفتر یار دفترخانه 23 قم - 8 رای ماخوذه.

15 - طاهره سیدی - دفتریار دفترخانه 32 قم - 8 رای ماخوذه.

****

امضا کنندگان[ هیات نظارت بر انتخابات] : محرمعلی عطائی - سید روح الله سجادی مهری - سید حسین جاوید - ابوالفضل عبدالهی - احمد آزاد - جعفر کاظمی

 

 

****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت : 1 _  جا دارد از تلاشها و زحمات بی دریغ جناب آقای دلاور آزاد پیشکسوت سردفتری و سردفتر بازنشسته ی استان قم که در اجرا و برگزاری این انتخابات هیات نظارت را یاری نمودند صمیمانه تشکر به عمل آید.

پی نوشت 2 - مطابق ماده 12 آئین نامه ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران پس از پایان قرائت رأی در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به انتخابات معترضی باشد بایستی اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزین اکثریت به هیئت نظارت تسلیم نماید و هیئت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات رسیدگی و نظر خود را اعلام می نماید.

پی نوشت 3- ماده 63 قانون دفاتر اسناد رسمی : پس از اخذ رای هیات نظارت بر انتخابات، صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری( رئیس سازمان ثبت) از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

[ یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به روایت تصویر

امروز از ساعت 8 الی 15 انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در محل تعیین شده در محیطی با نشاط و پر شور برگزار شد و اکثریت قریب به اتفاق سردفتران و دفتریاران استان قم با حضور در این انتخابات به افراد منتخب خود رای دادند.

همچنین مدیر کل ثبت استان قم جناب آقای گائینی و رئیس ثبت قم، جناب آقای کاظمی به همراه، آقایان دشتی اردکانی، رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران و آقای سیروس و تعدادی دیگر از عوامل کانون سردفتران تهران، ساعاتی در محل رای گیری حاضر گردیده و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری انتخابات قرار گرفتند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

بالاخره با حول و قوه الهی بعد از کش و قوسهای فراوان و تلاشها و زحمات پی گیرانه ی هیات محترم نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران قم، قرار است انتخابات اولین دوره ی کانون سردفتران و دفتریاران قم در روز یکشنبه 23 خرداد ماه 94 در محل در نظر گرفته شده برای کانون سردفتران و دفتر یاران قم به نشانی خیابان مصلی جنوبی، بین کوچه 10 و 12، پلاک 762 از ساعت 8 الی 15 برگزار شود .

امید است این اتفاق مبارک منشاء تحولات مثبت و مایه ی خیر و برکت باشد .

به همین مناسبت امروز 20 خرداد 94 نشستی بین کاندیداهای اولین دوره ی انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران قم که از همکاران با سابقه و پیشکسوت بودند تا در محیطی دوستانه و رفاقت گونه در خصوص بر گزاری هر چه بهتر این انتخابات و آینده ی پیش رو همفکری و تبادل نظر شود. 

 

 کانون سردفتران قم

****

کانون سردفتران قم

 

 هفته پیش هیات نظارت علاوه بر درج اسامی کاندیداها در روزنامه شاخه سبز طی اطلاعیه ای کتبی و از طریف مجاری موجود مراتب را به اطلاع کلیه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی قم رسانده است .

 

انتخابات کانون سردفتران قم

 

از کلیه همکاران سردفتر و دفتریار انتظار می رود با حضور در این انتخابات صمن از انتخاب افراد اصلح مورد نظر خود، انسجام و حضور خود را برای ساخت فرداهایی بهتر برای جامعه ی سردفتری قم رقم بزنند. ان شاءالله

[ پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ٧:٠٥ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

با سمه تعالی

رعایت تسلسل در تنظیم اسناد اتومبیل مطابق تسلسل تعویض پلاکها الزامی است

مطابق بخشنامه شماره 93/737مورخ 1393/5/11 معاونت امور اسناد سازمان ثبت. انتقال اتومبیل از نام مالک ( که بنچاق به نام اوست ) به نام آخرین فردی که تعویض پلاک به نام او صورت گرفته ( با وجود تعویض پلاکهای متعدد فی مابین ) ممنوع است. نتیجتا در هر تعویض پلاک باید طرفین آن در دفتر حاضر شده و نسبت به انتقال رسمی نیز اقدام کنند.

لذا تخلف از این بخشنامه ضمن اینکه متخلف را مستوجب مجازات تخلف از بخشنامه ها مینماید سردفتر مسؤول جبران وجوه دولتی و حقوق عمومی تضییع شده از این امر نیز خواهد بود .

تصور بخشنامه

ضرورت انتقال رسمی برا هر تعویض پلاک 

 

[ پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

نقل از وبسایت حقوق فردا "دکتر لطیف عباد پور"

وکالت صغیر باتفاق کبیر!

لطیف عبادپور سردفتراسناد رسمی ۱۰ پازس آباد و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

آیا صغیر را می توان بانضمام کبیر۱ وکیل قرار داد ؟ فرضا در وکالت نامه ای ، ششدانگ پلاک ثبتی … را به دونفر بصورت بالمناصفه و بالسویه وکالت داد که یکی از آنها صغیر باشد ؟

هیچ پرسشی بی جهت از ذهن نمی تراود . اگر از سائل پرسیده شود که آیا صغیر تواند به تنهایی وکیل شود ؟ قطعا با استناد به مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی ۲پاسخ را منفی خواهد دانست که وکیل بباید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر عارض بر وکیل شود وکالت حاصل باطل شود .

پس این سوال از کجا به ذهن سائل خطور کرده است ؟ بی گمان ماده ی ۸۵۶ قانون مدنی در این میان بی تقصی نبوده است : « صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد . در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر » .

اما وکالت را قیاس با وصایت نتوان کرد که یکی عقد است و آن دگر ایقاع . امکان وصایت معلق به رفع حجر را از ماده ی ۸۵۶ قانون مدنی و واضح تر از آن از ماده ی ۸۵۵ آن قانون ۳( وصایت به نحو ترتیب ) می توان استنباط کرد .وصایت در زمره ی ایقاعات است و متکی به اراده ی موصی . اراده ی وصی را نقشی در ایجاد این سمت نیست . پس لازم نیست وصی پیش از مبادرت به اجرای وصایت اهلیت داشته باشد . ( کاتوزیان ، حقوق مدنی ، ج ۳ ، ص ۴۵۴)

بنابر این اگر نتوانیم وکالت را با وصایت قیاس کنیم . فرقی بین آن که صغیر به تنهایی وکیل قرار گیرد با آن که به اتفاق کبیر وکیل شود نخواهد بود . فرق در آن خواهد بود که اگر چنین سندی در دفتر اسنادی تنظیم شده باشد و صغیری به اتفاق کبیر وکیل قرار گرفته باشد ؛ چنانچه وکالت بالانفراد باشد ؛ وکالت را باید دو وکالت مستقل دانست و یکی را صحیح شناخت و آن دیگری را باطل . اگر وکالت تنظیمی وکالت بالاجتماع باشد چون وکالت نسبت به صغیر تحقق ناپذیر است نسبت به کبیر هم تحقق نخواهد یافت چون شرط اجتماع از ابتدا حاصل نیست و در نتیجه وکالتی بوجود نمی آید .

پی نوشت ها :

۱- مراد کبیر رشید است

۲- ماده ی ۶۶۲ قانون مدنی : « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .»

ماده ی ۶۸۲ قانون مدنی : « محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد .»

۳- ماده ی ۸۵۵ قانون مدنی : « موصی می تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا .»

[ پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ ] [ ٢:۳۱ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feedنويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب