دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

[ یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

[ پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳ ] [ ۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

ماخذ: http://daftarkhana.blogfa.com/post-214.aspx

با سپاس و کسب اجازه از آقای محمد زارعی، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 23 قم و صاحب وبلاگ " حقوق از نگاه حقوقی".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالیات عبارت است از وجوهی است که افراد قسمتی از درآمد های خود را جهت هزینه های عمومی به دولت می پردازند در این نکته کوتاه بررسی باید ها و نباید ها از حوصله مقاله خارج است و صرفا به روش کلربردی و عملی آن می پردازد

 قبل از بررسی موضوع نکاتی قابل توجه است

1-سردفتر اسناد رسمی موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم تلقی می گردد

2- بایستی دفتر درآمد و هزینه را در سال قبل تهیه و ممهور به تاییدیه اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد

3- دفتر درآمد و هزینه در فروشگاه های لوازم التحریر قابل دسترسی می باشد

4- جریمه فقدان دفتر درآمد و هزینه بیست درصد مالیات متعلقه می باشد (ماده 193 )

5-رد دفاتر درآمد و هزینه مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلقه می باشد (ماده 193)

6- دفتر تمبر و درآمد دفتر خانه که جزء دفاتر قانونی قانون ثبت محسوب می گردد از لحاظ مالیاتی دفاتر قانونی محسوب نمی گردد (آیین نامه تهیه دفاتر )

7- معافیت موضوع ماده 101 به سردفتر تعلق می گیرد و شخص حقیقی محسوب می گردد

8- میزان معافیت در سال 1392 مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد (بند 37 قانون بودجه 92 )

9- عدم تسلیم اظهارنامه موجب عدم برخورداری از معافیت می گردد . (ماده 101)

10-مالیات بر درآمد حقوق کارکنان موضوع ماده 82 الی 92 موضوع جداگانه ای محسوب می گردد

11- مالیات بر ارزش افزوده موضوع جداگانه ای است که تابع قانون خاص می باشد .

12-عدم تسلیم اظهارنامه  توسط مشمول بند الف و ب وماده 95 موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می باشد

13-طبق ماده 131 طریق محاسبه به شرح ذیل است

الف – تا مبلغ 30,000,000 ریال 15% که کل مبلغ 4,500,00 ریال

ب-تا مبلغ 100,000,000 ریال نسبت مازاد 30,000,000 ریال 20% که کل مبلغ 14,000,000ریال

ج -تا مبلغ250,000,000 ریال نسبت مازاد 100,000,000ریال 25% که کل مبلغ 37,500,000ریال

د- تا مبلغ1,000,000,000 ریال نسبت مازاد 250,000,000 ریال 30% که کل مبلغ 225,000,000ریال

 

 بنابراین سه روش جهت اظهارنامه مالیات مشاغل سردفتر اسناد رسمی مجود دارد

 اول – ارائه دفاتر قانونی

 ارائه دفاتر قانونی وتنظیم اظهارنامه بر مبنای آن بدین گونه است که دفتر درآمد و هزینه توسط سردفتر تکمیل به گونه ای در یک صفحه برای هر ماه اختصاص یافته و میزان حق التحریر و گواهی امضا در آن درج می گردد صفحه هزینه جهت هزینه های قانونی از جمله پرداخت حقوق کارمندان، خرید لوازم، لوازم التحریر ، اوراق ، دفاتر ، آب، برق ، گاز ، تلفن ،پرداخت اجاره بهای محل، 15% پرداخت پاداش کارمندان، 15 % سهم دفتریار و ده درصد بابت واریزی به کانون و هزینه های جاری مورد استفاده قرار گیرد لذا در پایان سال ما به التفاوت درآمد و هزینه ، درآمد سردفتر تلقی می گردد که پس از کسر معافیت موضوع ماده 131 قرار می گیرد

به طور مثال          

      درآمد 512,186,366               هزینه 312,186,366  

که دویست میلیون درآمد خالص می گردد

درآمد مشمول مالیات  100,000,000=100,000,000 معافیت ماده  101-200,000,000

4,500,000=%15*30,000,000

14,000,000=%20*70,000,000

مالیات متعلق                                         18,500,000=14,000,000+4,500,000

دوم – خود اظهاری در اجرای ماده 158

قانون مالیات ها جهت احترام به کرامت انسانی و شخصیت و هویت والای انسانی به سازمان امور مالیاتی این اختیار را اعطا کرده است که اظهار نامه های اشخاص را بدون رسیدگی بپذیرد و تنها یک شرط درآن قابل اجرا می باشد که تعدادی از آنها به عنوان نمونه گیری مورد رسیدگی قرار می گرید بنابراین درج هرگونه شرط دیگری تحت عنوان تفاهم نامه توافق نامه و یا دستور العمل اجرایی ماده 158 خلاف قانون می باشد

در این مورد میزان حق التحریر اسناد و گواهی امضا و سایر درآمد ها در یک سال مالی یعنی اول فرودین ماه الی پایان اسفند ماه محاسبه می گردد و پس از کسر 40 در صد هزینه های دفتریار و پاداش کارمندان و ده درصد کانون مابقی به عنوان درآمد محسوب می گردد . به منظور کسر هزینه های دفترخانه هر ساله ضریبی مشخص می گردد که جهت سال 1392 ضریب 40 درصد پیش بینی گردیده است سپس میزان معافیت موضوع ماده 101 را کسر،بنابراین ماخذ مالیات مشخص می گردد

به طور مثال

307,311,819=%60*512,186,366

ماخذ مالیات قبل از کسر مالیات          122,924,728=%40*307,311,819

ماخذ مالیات                         22,924,728=100,000,000-122,924,728

مالیات تعلق گرفته                                3,438,709=%15*22,924,728

سوم-تشخیص علی الراس

 در این روش صرفا تسلیم اظهارنامه با پرداخت وجهی به عنوان علی الحساب یا بدون آن امکان پذیر است. در این صورت اداره امور مالیاتی ظرف یک سال و سه ماه مهلت رسیدگی و ابلاغ برگ تشخیص را دارد (ماده 157 )و در صورت عدم صدور برگ تشخیص تا مهلت فوق درآمد اظهاری در اظهارنامه، قطعی تلقی می گردد. در رسیدگی علی الراس، دفتر تمبر ملاک محسوب می گردد (البته به عنوان درآمد و جرائم نداشتن دفاتر اخذ می گردد) و در این صورت  طبق بخشنامه (قدیمی) فقط پاداش کارکنان و سهم دفتریار، هزینه محسوب می گردد و 10 درصد کانون هزینه تلقی نمی گردد سپس مبلغ بدست آمده در ضرایب ضرب می گردد که ضریب دفاتر اسناد رسمی 30 درصد می باشد و پس از کسر معافیت سالانه درآمد مشمول مالیات مشخص می گردد

به طور مثال

358,530,456=%70*512,186,366

ماخذ مالیات قبل از کسر مالیات          107,559,137=%30*358,530,456

ماخذ مالیات                           7,559,137=100,000,000-107,559,137

مالیات تعلق گرفته                                  1,133,870=%15*7,559,137

[ پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٩:٠٩ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

ذیلا لینک فایل PDF راهنمای کاربردی استفاده از سامانه دریافت و تکمیل الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع بند الف, ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که توسط جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم در اختیار این وبلاگ قرار گرفته است درج می گردد .

راهنمای مشاغل بند ( الف )

 

****

راهنمای مشاغل بند ( ب )

"سردفتران "

 

****

راهنمای مشاغل بند ( ج )

"دفتر یاران"

****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمنا بنا بر اعلام همکار محترم جناب آقای عباس سپهر منصوری سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 113 قم صدور گواهی الکترونیکی سردفتران علاوه بر دفتر اسناد رسمی 6 قم در دفتر 113 نیز انجام می پذیرد .

نشانی دفتر 113 قم : خیابان امامزاده ابراهیم ( ع ),  روبروی امامزده , جنب بانک ملت .

[ چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٢:٢٠ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

ذیلا اطلاعیه های اداره کل امور مالیاتی ابلاغی به جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم که توسط آقای حسین اسحاقی، ریاست جامعه سردفتران و دفتریاران قم، منکعس شده است درج می گردد.

 

 

ضمایم این نامه را در ادامه مطلب ملاحظه فرمائید


ادامه مطلب
[ دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
به نام خدا
.
مدتی است به جهت مشغله و کاهلی نتوانسته ام پست مفیدی بگذارم در حالی وقایع و اتفاقات زیادی در این مدت افتاده است و بهانه های زیادی برای نوشتن و سخن گفتن بوده مقدور نگردیده است. وقایع و بهانه هایی که اگر حوصله و فرصتش بود هر یک پستی مفصل می طلبید. حال که ممکن است حوصله و امکان پرداختن به تک تک آنها به صورت مفصل و مجزا پیش نیاید حیفم می آید که لا اقل اشاره ای به آنها نکنم .

ـ نشست وبلاگ نویسان در اراک از جمله وقایعی بود که اگر چه با قلم و بیان شیوا و زیبای دوستان و همکاران بخصوص شرکت کنندگان، در جای خود منعکس و بدان پرداخته شد، لکن جا داشت و تکلیف بود که به موقع از آن سخن می گفتم و از برگزار کنندگان و فعالان آن قدر دانی می کردم تا بلکه ذره ای جبران عدم حضورمان در آن شده باشد.

ـ و اما امان از این قولنامه ها و وکالتهای رو به ازدیاد که عامل آن چیزی نیست جز سخت گیریهای مختلف در ثبت عقود ناقله از جمله بیع و اکنون با مستقر شدن سیستم الکترونیک (ثبت آنی) این سخت گیریها که در گذشته نیز منجر به رواج معاملات اصطلاحا وکالتی شده، بیشتر زشتی و کراهت خود را می نمایاند و اگر چه مردم کم کم واقف به مضرات اینگونه انتقالات وکالتی می شوند و سعی در تثبیت مالکیتها و حقوق خود با عقود ناقله دارند ولی سختگیریهای قانونی و اجرایی نیز متقابلا بیشتر شده و مانع از این امر می گردد که از جمله آنها ممنوع بودن انتقال کلیه اموال و حقوقی که برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نمونه سختگیریهای اجرایی آن رفتار سلیقه ای برخی مراجع و ادارات در دادن پاسخ استعلامات انتقالات به ویژه در املاک است. به عنوان مثال در بسیاری از موارد در انتقالات اراضی اداره راه و شهر سازی در قم و اخیرا اداره امور مالیاتی مراجعین را مکلف به مراجعه شهرداری و استعلام از شهرداری می کنند و این دقیقا خلاف آن چیزی است که قانون تسهیل اسناد به دنبال آن بوده و برای آن تصویب شده است و به نظر تثبیت حقوق و مالکیت مردم و به تبع آن کاهش اختلافات و منازعات و دعاوی دادگاهها که امور اهم هستند قربانی اموری مهم همچون وصول مطالبات نهادها و ارگانهای مختلف میشود .

- اشاره به وکالتهای رو به ازدیاد راجع به امتیازات و حقوق افراد در تعاونیها و تشکیلات بخصوص تعاونیها و تشکیلات مربوط به مسکن است. در این وکالتها دو چیز مسلم است  اول : عملا مردم را نمی توان از واگذاری و انتقال آن امتیازات منع کرد. دوم : به جهت پیچیدگیها و ابهامات و موانع نقل و انتقال این گونه امتیازات مردم به انتقال قولنامه ای و یا اصطلاحا وکالتی این امتیازات روی می آورند و نتیجه متزلزل بودن این انتقالات و افزایش اختلافات و دعاوای قضایی راجع به این معاملات است. چه بسیار وکالتهایی که با فوت یکی از طرفین هزینه هایی بس گزاف به مردم و دستگاه قضایی و اجرایی وارد می آورند .
چرا نتوان اینگونه امتیازات را صرفا با یک استعلام از شرکت تعاونی یا تشکیلات مربوطه راجع به احراز وضعیت و حقوق انتقال دهنده و میزان امتیاز و پرداختیها و بدیهای او در مرجع مذکور در قالب عقد صلح دیگری انتقال داد !! تا گرفتار دردسرهای انتقالات قولنامه ای و وکالتی نشویم .

_ اظهار نامه ها و آمار مالیاتی از دیگر دغدغه هایی است این روزهای صنوف مختلف از جمله دفاتر اسناد رسمی را به خود مشغول کرده است که در این خصوص باید متذکر شد که همکاران ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را تا 15 تیر 1393 و وارد کردن اطلاعات صورت معاملات فصلی بهار 93 را تا پایان تیرماه 1393 و تسلیم اظهارنامه مالیات شغلی را نیز تا پایان تیرماه فراموش نکنند . 

- و اما اهم موارد فوق اظهارنامه مالیات شغلی است که یادهم هست از ابتدای شروع به کار دفترخانه آزارم داده است. در سال 1383 (دومین سال کار دفترخانه) از مامورین مالیاتی با تماس با دفتر از من خواست به اداره امور مالیاتی بروم و با حساب کتابهایی که انجام داد مبلغ مالیاتی برای من تعیین کرد که تعجبم را بر انگیخت در حالی که به عینه می دیدم که همکارانی که چند سالی زود تر از من مشغول به کار شده بودند مالیاتهای بسیار کمتری پرداخته بودند یا معاف از مالیات شده بودند و این در حالی بود که در سال اول در آمد دفتر خانه بسیار نا چیز بود و مشمول معافیت مالیاتی میشد. در این قضیه تا اعتراض به هیات تشخیص مالیاتی هم پیش رفتم ولی فایده ای نداشت و مرا محکوم و مکلف به پرداخت مالیات نمودند و علت این اجحاف این بود که من در سال اول از ضوابط مربوط به محاسبه و پرداخت مالیات دفتر بی اطلاع بودم و مامورین مالیاتی از این بی اطلاعی من سوء استفاده کرده و با اخذ امضا در مراحل مختلف در صورتجلسات باستناد آن تعیین مالیات می نمودند در حالی که مطابق توافق کانون که چه عرض کنم حتی اگر علی الراس یا به هر روش دیگری که می خواستند محاسبه کنند در سال اول کاری مشمول مالیات شغلی نمی شدم. بماند که در مراجعات بعدی خوشبختانه یا متاسفانه گفتند شما اصلا چنین پرونده ای در این اداره ندارید و طبیعتا بدهیی نیز ندارید و این نیز از نشانها ضعف و بی نظمی در اداره امور مالیاتی بود که اکنون نیز کمتر از آن موقع نیست. از آن سال به بعد به انحاء مختلف با وجود اینکه به موقع اقدام به تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیاتهای مربوطه به صورت نقدی یا قسطی ( چک ) می کنم باز گاه و بی گاه اخطارهای مالیاتی که شما بدهی دارید یا اظهار نامه خود را قطعی نکرده اید تا کنون برایم آزار دهنده بوده و این در حالی است که چه بسیاری مشاغلی را با درآمدهای بسیار بیشتر همچون مشاوران املاک، پزشکان، وکلا و ... از آشنا و غیر آشنا می بینیم که مالیاتهای نا چیزی می پردازند و علت این بی عدالتی فاحش چیزی نیست جز نقص سیستم مالیاتی کشور و بی اطلاعی عموم از پیچیدگیهای اسرار آمیز امور مالیاتی که هیچ جوره نمی توان از آن سر در آورد و خودشان برایت می برند و می دوزند و تو نیز حرفی برای گفتن نداری .

- و اما در خصوص تفاهم نامه خود اظهاری اخیر کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه عملکرد سال 1392 نکته عجیب برای من ماده 12 این تفاهم نامه است که طبق آن دفاتر و اشخاصی که اظهار نامه آنها در 5 سال اخیر با خود اظهاری قطعی شده است موضوع این دستور العمل نبوده و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد این ماده تقریبا یعنی نقض کل این توافق یا تفاهم نامه و خارج کردن اکثریت سردفتران و دفتریاران از شمول این توافق است چرا که تا جایی که بنده اطلاع دارم اکثریت قریب به اتفاق همکاران به استناد تواققنامه های سالیانه و با خود اظهاری اقدام قطعی نمودن اظهارنامه های خود می کنند که اکثریت قریب به اتفاق آنها سابقه ای بیش از 5 سال اشتغال دارند.!!!

ـ اطلاعیه بیمه درمان: بنا بر پیامک و اطلاع جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم و کانون سردفتران و دفتریاران و اطلاعیه مدیر سیستم در پرتال کانون سردفتران و دفتریاران برای تکمیل پرونده خدمات درمانی و ارسال مدارک یاد شده در اطلاعیه مذکور و نهایتا دریافت دفترچه بیمه صرفا باید از طریق پرتال کانون سردفتران و دفتریاران، بخش ارسال مدارک به صورت اسکن اقدام گردد و سپس با هماهنگی جامعه سردفتران قم نسبت به تمدید دفترچه درمان اقدام شود و به درخواستها غیر از این طریق ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- تمدید گوای امضای الکترونیک سردفتران در سامانه ثبت آنی:بنا بر پیامی که در سامانه ثبت آنی مشاهده میشود و اطلاعیه مدیر سیستم در پرتال کانون سردفتران و دفتریاران اعتبار گواهی امضاء سردفتران محترم یکساله بوده و قبل از اتمام مدت اعتبار باید نسبت به تمدید آن اقدام کنند. در قم همکاران باید با در دست داشتن مدارک هویتی و توکن دفترخانه با هماهنگی به دفتر اسناد رسمی 6 قم ـ خانم عیوضی ـ یا دفتر اسنادر سمی  113 قم ، آقای عباس سپهر منصوری، واقع در خیابان امامزاده ابراهیم  مراجعه کنند.
ـ باد و آفتاب : حدودا دو ماهی است که باد نسبتا شدید و افتاب نسبتا سوزان پهنه گسترده شهر و کویر قم را می نوازد و آن را از انرژی فروان خود بی دریغ بهره مند میسازد و با دیدن این پدیده هموارده می اندیشم که چرا از این منابع انرژی پاک و رایگان بهره نمی بریم. آیا بهره برداری از این انرژیها واقعا سخت تر و گرانتر از انرژی برقی است که از طریق سوختهای فسیلی و آب پشت سدها حاصل میشود. آیا تهیه و نصب صفحه های خورشیدی در منازل و مجتمع ها هزینه بردارتر و سخت تر از تهیه برق به روشها فعلی است. امروز در برنامه ای مستند می دیدم در نقاطی از دنیا که آفتاب به مراتب کمتری از نقاطی مثل قم دارند مردم با استفاده از انرژی باد یا صفحات خورشیدی علاوه بر اینکه برق مورد نیاز منزل خود را تولید می کنند در صورت تولید مازاد آن به دولت فروخته و وارد شبکه سراسری برق می کنند .
داشتم فکر میکردم اگر در شهرها و منازل ایران چنین چیزی عملی باشد و اتفاق بیفتد دیگر نیاز چندانی به تشکیلات شرکت برق و وزارت نیرو نخواهد بود و چه بسیار انسانها که بیکارخواهند شد و دیگر خریدارانی برای خرید برقهای گرانبهای این وزارت پیدا نخواهد شد .!!! والله عالم، لابد نشدنی است و علم و عقل ما به این چیزها قد نمی دهد .
_ و نکته دیگر داستان تکراری و غم انگیز تقسیم اسناد است ....
حکایت : همکاری می گفت در فلان ماه تعداد اسنادم بسیار بالا بود و زحمت زیادی برای ضبط و ربط این تعداد اسناد کشیدم ولی در نهایت تحریر آنها با توجه به تعداد اسناد و زحمت آن چندان قابل توجه نبود فقط بایگانیم انبوه تر و زحمت خود و کارکنانم بیشتر شد. در عوض فلان دفتر با تعداد اسناد به مراتب کمتر از اسناد دفتر من در همان ماه حق التحریری بسیار بیشتر از دفتر من داشت چون همان اسناد اندک او اسناد رهنی بانکی بودند.!!!!
خون دل و جام می هر یک به کسی دادند      در دایره ی قسمت اوضـــاع چنین باشد . 
ـ ........!!
[ پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٥:٢٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feedنويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب