دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

تفاوت افراز و تفکبک

در ادامه مطلب به تفصیل در خصوص تفاوت افراز و تفکیک سخن گفته شده است که به طور معمول هم در آزمون های سردفتری و دفتریاری از آن سوال می شود

امید است مفید واقع شود


تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به  دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است.  ‌

افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.   ‌
تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از :   ‌

1- در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.  ‌

2- تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد. 

3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک،که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.  ‌

4-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید.  ‌

5- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛  اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر  میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.  ‌

6- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه  میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن  تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به  دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.)  ‌

7- درصورت اعتراض  به تفکیک از طرف یکی از شرکا ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض  نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است.  ‌

8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رأی مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید.  ‌

9- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگی دیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.   ‌

10- تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه  ‌

11- در افراز رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورت‌جلسه تفکیکی  ‌

12- در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه  ‌

13- در تفکیک سهم  تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند.  ‌

14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

______________________________________

برگرفته از وبلاگ دفتر 75 شوش ( http://notary75.persianblog.ir/post/36/ )

[ پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:۱٩ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

  استعلام الکترونیک در قم

بالاخره کاروان استعلام الکترونیک به قم رسید و تاحدودی دفاتر و مراجعین را غافلگیر کرد و در بدو امر اگر چه مشکلاتی برای آن متصور است ولی امری میمون و مبارک در سیستم ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به نظرمی رسد .

روز شنبه 27 خرداد 1391 جلسه توجیهی استعلام التکرونیک در سالن همایشهای اداره کل ثبت قم برگزار شد و آقای صافی مسؤول انفورکاتیک اداره ثبت قم و مهندس مؤیدی مسؤول کاداستر اداره ثبت قم و آقای درودی مسؤول دفتر املاک ثبت قم توضیحاتی را در خصوص نصب برنامه مربوطه و ورود به سایت و نحوه استعلام و وارد کردن اطلاعات توضیحات لازم را بیان نمودند .

چند ایراد عمده از سوی سردفتران :

در این جلسه مشکلات موجود در اثر استفاده از این سیستم از سوی دفاتر مطرح گردید که از جمله آنها:

الف : کندی سرعت در استفاده از سیستم مذکور به نحوی که بعضا مدتها طول میکشد تا دفترخانه بتواند موفق به ارسال استعلام گردد .

ب: تاخیر در ارسال پاسخ در بدو امر و سردرگمی دفاتر و مراجعین ناشی از این امر.

ج : و دیگر اینکه با وجود استعلام الکترونیک، دفاتر کماکان باید در کنار آن و علاوه بر آن استعلام دستی را نیز انجام دهند یعنی پس از ارسال استعلام و اعلام پاسخ در سیستم الکترونیک مجددا کارمند دفتر خانه باید پرینت استعلام مذکور را همراه ضمایم لازم ( کپی برابر اصل سند مالکیت ) تسلیم اداره ثبت کرده و پاسخ کتبی را دریافت دارد .که به نظر در این امر به جای تسهیل امر ، کار کمی پیچیده تر نیز شده است . البته این امر به جهت ضرورت امضاء ذیل استعلام و پاسخ آن است تا زمان تجهیز دفاتر و ادارات ثبت به امضاء الکترونیک این رویه ادامه خواهد یافت .  

نکات لازم در خصوص نصب و طریقه استفاده از استعلام الکترونیک :

اگر چه نصب و طریقه استفاده از این سیستم کار پیچیده ای به نظر نمی رسد لکن به تناسب روش هر اداره کل، در وارد کردن اطلاعات املاک و پلاکهای موجود در حوزه هر اداره کل و دریافت پاسخ استعلام ، رعایت نکاتی در استعلام و دریافت آن ضروری به نظر می رسد .

نصب و استفاده از سیستم استعلام الکترونیک :

 روش نصب و استفاده  از این سیتسم در لوح فشرده ارائه شده به دفاتر وجود دارد و نیز جهت آشنایی با روش نصب و استفاده از برنامه های مربوطه می توانید به آدرس  ((http://www.notary4.blogfa.com/post-248.aspx)) و (( tehran778.persianblog.ir/post/8 )) مراجعه کنید .

آدرس ورود به سایت استعلام الکترونیک( سامانه مدیریت کشوری املاک):  10.1.41.10

 

 سیستم استعلام الکترونیک با نرم افزار اینترنتی enternet explorer سازگارتر بوده و باید آدرس مذکور در نوار آدرس برنامه ذکر شده وراد و مورد استفاده قرار گیرد .

هر گونه تغییر در آدرس مذکور و نیز سایر اطلاعات لازم در خصوص استعلام الکترونیک از طریق سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک قم در این نشانی (  qm.ssaa.ir  ) در قسمت مربوط به استعلام الکترونیک به اطلاع خواهد رسید .

 

نظر به توضیحات مسؤول دفتر املاک ثبت قم نکات ذیل باید قبل از استعلام و درج اطلاعات هنگام استعلام باید رعایت گردد .

نکاتی که قبل از استعلام باید بدان توجه شود :

1 - در تمامی پلاک های مکرر باید قبل استعلام مراجعین جهت اصلاح و تجدید سند به اداره ثبت ارجاع شوند و استلعام با سند اصلاحی و ثبت جدیدصورت گیرد .

2 - در کلیه پلاکهای باقیمانده نیز مالک باید قبل از هر گونه استعلام  جهت  جهت اصلاح سند و پلاک به اداره ثبت ارجاع شود .

3 - در کلیه پلاکهای تجمیعی ، متشکل از چند پلاک اصلی که با واو به هم معطوف میشوند باید مالک قبل از استعلام جهت اصلاح ثبت و پلاک به ثبت ارجاع شود .

4 - در کلیه املاکی که به جهت فوت مالک، ملک به صورت مشاعی در مالکیت مشاعی وراث متعدد قرار گرفته است ، هر یک از وراث باید جهت اخذ اسناد مشاعی مستقل نسبت به سهم خود به اداره ثبت مراجعه و سپس به تعداد اسناد صادر شده استعلام صورت گیرد.

5 - در املاکی که سند آنها به نام  مالکین مشاعی متعدد میباشد ، هر کدام از مالکین باید قبل از استعلام نسبت به اخذ سند مستقل به اداره ثبت  مربوطه مراجعه نمایند.

6 - در مورد کلیه ثبت املاکی که در دفاتر جلد 175 الی 204 املاک بخش یک قم صورت گرفته اند به جهت اینکه ماده 3 آئین نامه قانون ثبت ( اختصاص سه صفحه برای هر شماره ثبت ) رعایت نگردیده و چندین شماره ثبت در یک صفحه وارد شده اند لذا قابلیت استعلام الکترونیک ندارند. دفاتر اسناد رسمی در صورتی که سند و ثبت ارائه شده مربوط به این دفاتر باشند باید قبل از اقدام به استعلام مالک را جهت اصلاح سند و ثبت به اداره ثبت ارجاع دارند .

7 - در خصوص املاک جاری ( در جریان ثبت ) که منجر به ثبت دفتر و صدور سند نشده و دارای پرونده ثبتی هستند، کماکان به روش سابق استعلام دستی انجام خواهد شد .

نکات قابل ذکر هنگام درج اطلاعات استعلام :

 الف : مشخصات مالک:

نام و نام خانوادگی - نظر به اینکه در درج اطلاعات در بانک اطلاعات توصیفی املاک ثبت قم، مشخصات مالکین مطابق مندرجات شناسنامه صورت گرفته است لذا مشخصات مندرج در شناسنامه مالک، ملاک برای درج در استعلام است وباید هنگام درج نام و نام خانوادگی از قرار دادن هر گونه فاصله کم یا اضافه خودداری گردد خصوصا در نامهای ترکیبی (همچون حسینعلی - حسین علی ). در صورت عدم رعایت رد استعلام از سوی ثبت صورت گرفته و چون امکان اصلاح وجود ندارد، استعلام مجدد باید صورت پذیرد .

 

( تصویر 1)

موارد درج الزامی در مشخصات مالک:

 

( تصویر 2 )

ذکر سهم مالک در قسمت جزء سهم و کل سهم :

- در گزینه سهم جزء  و کل سهم بدین نحو نوشته میشود: مثلا اگر مورد ثبت دو دانگ از ششدانگ باشد دو دانگ در قسمت جزء و ششدانگ در قسمت کل نوشته میشود و اگر مثلا 60 سهم از 240 سهم ششدانگ باشد در قسمت جزء 60 سهم و در قسمت کل 240 سهم درج میشود .

لکن درجایی که نسبت جزء از کل صراحتا معلوم نباشد باید محاسبه و معلوم و سپس هر کدام در محل مربوطه درج شود. مثلا اگر باشد 30 سهم از 60 سهم یک و نیم دانگ لذا مشخص است که 1/5 دانگ برابر 60 سهم است لذا 6 دانگ که 4 یک و نیم دانگ است میشود 4 شصت سهم برابر با 240 سهم لذا مورد ثبت و انتقال 30 سهم از 240 سهم است که 30 سهم در جزء و 240 سهم در کل درج می شود.

 

(تصویر 3 )

 ________________________________________

 

ب :  مشخصات ملک :

 

 ( تصویر 4)

در خصوص موارد مشخص شده با شماره 1 ، 2 ، 3 ، ... نکات ذیل قابل ذکر است :

1 - مساحت ، نکات قابل ذکر در خصوص درج اطلاعات مساحت :

- اگر در سند مالکیت مساحت معین نشده باشد در محل مربوط عدد صفر ( . ) درج می شود .

- اگر مساحت معین ولی مورد ثبت و انتقال بخشی از مساحت ششدانگ باشد مساحت ششدانگ باید در محل مربوطه درج شود .

- اگر مساحت دارای اعداد اعشاری باشد به جای اعشار ( / ) نقطه ( . ) قرار می گیرد مثال مساحت 30/250 بصورت 30 . 250 باید درج شود .

2 و 3 - دردرج پلاکهای اصلی و فرعی در قسمت مربوطه رعایت نکات ذیل الزامی است .

- در املاکی که دارای پلاکهای فرعی  و مجزی شده متعدد ( بیش از یک فرعی ) باشند ، آخرین پلاک فرعی باید در قسمت پلاک فرعی و پلاک اصلی در قسمت پلاک اصلی وارد شوند . به عنوان مثال پلاک 552 فرعی از 45 فرعی از 25 فرعی از 1 فرعی از 1596 اصلی  ( 1596/1/25/45/552 اصلی) در این پلاک آخرین پلاک فرعی یعنی 552 در قسمت فرعی و پلاک 1596 در قسمت پلا اصلی وارد میشود .

 

(تصویر 5 )

 

4- باقیمانده : گزینه باقیمانده مشخص شده با شماره ( 4 ) در تصویر شماره(4) با توجه به نکاتی که در صدر این پست اشاره شد زائد بوده و کارایی ندارد .

 5 - شماره چاپی سند : در گزینه ( 5 ) در تصویر ( 4 ) فقط شماره چاپی ذکر میشود و از درج سری آن ( همچون الف 86 یا ب و غیره ) خود داری میشود در صورتی که دارای ممیز باشد ممیز باید به همان صورت مندرج در سند درج شود( از چپ به راست).

 

لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت هر یک از نکات فوق در تنظیم و ارسال استعلام، استعلام ارسالی از سوی سیستم ناقص تشخیص داده شده و رد می شود و چون امکان اصلاح نیست لذا باید استعلام مجدد ارسال شود که موجب اطاله وقت خواهد گردید .

****

ایرادات :

در خصوص ایرادات قابل طرح در سیستم و برنامه مربوط به استعلام الکترونیک به آدرس کلبه عمو در ((اینجا)) رجوع کنید .

 دستور العمل ریاست سازمان ثبت در نحوه استفاده از استعلام الکترونیک و پاسخ استعلام املاک را در ادامه مطلب ببینید .

   


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

دلا بســوز که ســــوز تو کارها بکند 

نیاز نیم شبی دفع صــد بلا بکــــند

 

 

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش 

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

 

 

ز مــلک تا مــلکوتش حجاب بردارند

هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

 

 

طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک

چــــــو درد در تـــو نــبینـــد کـه را دوا بــکـند

 

 

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

 که رحــــم اگر نکند مـــدعی خــدا بکند

 

 

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری

 به وقت فاتحه صبح یک دعـا بکند

 

 

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

 مــگر دلالـــت این دولــتش صبا بکــند.

[ دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٤٠ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

چندی پیش شخصی با مراجعه به دفتر اظهار داشت پدرم فردی کور و کر و گنگ و بی سواد است و برای دریافت حقوق و مستمری خود از بانک مشکل دارد و می خواهم وکالتی به من بدهد تا از طرف ایشان حقوقش را بگیرم . در نگاه اول چنین به نظر میرسد که باستناد ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک با حضور دو معرف و یک معتمد تنظیم چنین وکالتی بلامانع باشد لکن آنچه باید توجه داشت اینکه معتمد چگونه می تواند فردی را که از نعمت دیدن و شنیدن محروم است به مفاد وکالت آگاه سازد و متقابلا فرد کور و کر که گنگ نیز میباشد رضایت خود از مورد وکالت یا سند تنظیم ابراز دارد چنین امری غیر ممکن یا بسیار سخت به نظر میرسد.

البته نظری بر این بود که معتمد وقتی بگوید به نحو مقتضی به او تفهیم نمودم ، راضی بود، کافی باشد لکن چنین امری عملا بعید به نظر می رسد و خلاف واقع خواهد بود .

با دقت در ماده 64 قانون ثبت نیز ملاحظه میشود که قانونگذار نیز این امر را از نظر دور نداشته و چنین تفهیم و تفهمی را غیر ممکن دانسته است. چرا که در ماده مذکور آمده است:

 (( در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هریک از اشخاص مزبوره باید در معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها ست _ معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد .))

چنانکه ملاحظه میشود افراد کور با عبارت یا، از کر و گنگ و بی سواد جدا شده است یعنی حکم این ماده صرفا در موردی است که طرف معامله یا کور باشد یا کر و گنگ و بی سواد باشد و فردی که دارای مجموع این عوارض باشد حکمی در این ماده برای آن تعیین نشده است . چنانکه در ذیل ماده نیز گفته شده در مورد افراد کر و گنگ معتمد باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به اشاره بفهماند و اگر صرفا کور باشد باخواندن می شنود و قبول خود را به بیان گفته یا اگر توان سخن گفتن نداشته باشد به اشاره ابراز می دارد. 

لذا کسی را که مجموع این عیوب را دارا باشد تفهیم و تفهم آن  تغریبا غیر ممکن است .پس تکلیف چنین افرادی چیست ؟  

آیا چنین افرادی را می توان به علت سفه از اداره اموال محروم کرد و اداره اموال آنها را به قیم یا ولی سپرد ؟

 چنین افرادی را نمی توان سفیه یا محجور نیز دانست چرا که در سفه عدم رشد عقلی و فکری مانع از این قابلیت میشود و سفیه بمانند کودکی است  که نیک و بد را در اموال تشخیص نمی دهد ولی در فردی که محروم از بینایی و شنوایی و قدرت بیان است چنین خصیصه و تعریفی صدق نمی کند و هیچ جا نیز این عیوب را موجب سفه ندانسته اند لذا مراجع قضایی نیز در چنین مواردی حکم به سفه افراد نمی دهند .

همزمانی که در جستجوی پاسخ این مساله بودم در ملاقات استاد لطیف عباد پور ـ صاحب وبسایت حقوق فردا ـ در نشست وبلاگ نویسان ساری موضوع را طرح نمودم و در بحثی کوتا با ایشان جوانب امر را بررسی نمودیم و نهایتا جناب عباد پور این حقیر ار به ماده 104 قانون امور حسبی رهنمون کردند .

ماده 104 قانون امور حسبی (( کسی که در اثر کبر سن یا بیماری یا امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود .))

[ سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

بیانیه پایانی دومین همایش وبلاگنویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی ( مازندران- ساری،5 خرداد 1391)

بسمه تعالی

در سایه عنایت حضرت باریتعالی و همت عالی همکاران وبلاگ نویس حوزه سردفتری و وبلاگ خوانان محترم این حوزه دومین همایش سراسری وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در مرکز استان مازندران (ساری ) در روزهای پنج شنبه و جمعه چهارم و پنجم خردادماه سال 1391 تشکیل و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

1- در پی پیشنهاد اکثریت قریب به اتفاق حاضرین مبنی بر تشکیل جامعه مجازی وبلاگنویسان حوزه سردفتری مقررگردید هیئتی تحت عنوان هیئت بررسی انتخاب شود ماموریت این هیئت این است که ضمن بررسی همه جانبه نسبت به فراهم کردن مقدمات و ارائه راهکارها و شرح وظایف و پیگیری امور مربوطه اقدام و نظر نهایی خود را تا جلسه آینده ارائه نمایند در همین راستا و با اکثریت آراء مسئولیت این امر به عهده آقایان طباطبائی سردفتر اسناد رسمی 3 یزد و عادلی سردفتر اسناد رسمی 84 چالوس و سلیمی سردفتر اسناد رسمی 941 تهران و احمد لو سردفتر اسناد رسمی 11 مرند و موسوی گرمستانی سردفتر اسناد رسمی 118 ساری محول گردید.

2- در جهت ترغیب و تشویق همکاران و تسهیل اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی و تبادل نظرات علمی و حقوقی مقرر شد تا اسامی تمام وبلاگ ها ی حوزه سردفتری تهیه و از طرق مناسب (تکثیر اسامی یا انتشار از طریق مجله کانون ) در اختیار تمامی همکاران سراسر کشور قرارگیرد .

3- با عنایت به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران کشور نماینده رسمی دفاتر اسناد رسمی محسوب می شوند ضرورت دارد تا تعامل و همکاری لازم با این نهاد قانونی وجود داشته باشد و البته این انتظار نیز از کانون محترم می رود که تعامل متقابل با جامعه مجازی حوزه سردفتری و مجموعه همکاران و جوامع و کانونها ی استان ها را در برنامه کاری داشته باشند و در جهت دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی و تثبیت جایگاه آنان نهایت تلاش خود را بکار بندند و در تصمیم گیری های خود نظرات این مجموعه را عملا" مورد توجه قراردهند.

4- در جهت حفظ حرمت ها و تثبیت جایگاه دفاتر و عنوان الهی کاتب بالعدل از مدیران وبلاگها درخواست می شود تا ضمن احترام به آرا و عقاید افراد و احترام به آزادی اندیشه و قلم و بازگذاردن باب انتقادها نسبت به کنترل کامنت هایی که تحت عناوین مجهول و توهین آمیز ارسال می شود اقدام نمایند و از ارسال کامنتهای که موجب تشویش اذهان عمومی و تخریب این جایگاه با ارزش می شود خودداری نمایند ضمنا" در جهت پیشگیری از پاره ای مشکلات قانونی و حفظ حرمت مدیران وبلاگها مدیران محترم وبلاگهای حاضر در جلسه متعهد شدند بخش توضیحات سردر وبلاگ خود (پروفایل ) را تکمیل و توضیح آن برای اطلاع عامه قید شود که این وبلاگ نظرات شخصی نویسنده و همکاران نظر دهنده بوده و استنباط نهایی آن بعهده خواننده می باشد.

5- در جهت تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی و حمایت از حقوق آنها و جلوگیری از تضیییع حقوق قانونی دفاتر مقرر گردید که همکاران در مسائل مبتلابه از طریق انتشار هماهنگ مطالب در وبلاگهای مورد وثوق این حوزه راهکار و فعل واحدی را در سراسر کشور در پیش گیرند و با ایجاد وحدت رویه در عمل به مقابله با این اقدامات خلاف قانون برخیزند .

6- در راستای جلسه قبلی مقررشد تا موارد زیر مورد توجه مجدد و پیگیری قرارگیرد .

الف) پیگیری ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و راننگی و جلوگیری از استمرار قانون شکنی برخی از مراجع و نهادها.

ب) پیگیری در جهت حذف تبصره آیین نامه ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی .

ج) فعال تر شدن بازرسی کانون و جوامع در جهت حفظ حرمت دفاتر و تلاش برای اعتلای حیثیت شغلی و منزلت و شان دفاتر و رفع ایرادات در داخل مجموعه .

د) پیگیری و ارائه نظریات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی که توسط مجلس اعلام وصول شد.

7- سومین نشست و همایش سراسری وبلاگنویسان در حوزه  سردفتری مقرر گردید در آبان ماه سال جاری در شهرستان یزد برگزار گردد که تاریخ دقیق آن متعاقبا" توسط جناب آقای طباطبائی اعلام خواهد شد . 

با امید به اینکه بتوانیم در سایه همدلی و همکاری بیش از گذشته شاهد اعتلای جایگاه سردفتری و موفقیت حرفه ای همکاران و کاهش آلام و دردهای آنان باشیم .

 

 

         خدایا چنان کن سر انجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار

[ دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

با یاری خدا و همت دوستان دومین نشست دفاتر اسناد رسمی دارای وبلاگ طی دو جلسه در غروب پنج شنبه ، چهار خرداد و صبح جمعه ، پنج خرداد ماه 1391 در اقامتگاه زیبای فرهنگی تفریحی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خزر آباد ساری با شور و حضوری پر رنگ تر از اولین جلسه این حوزه ( 1390/9/24 تهران )  برگزار شد.

 

__________________

 


_________________

 

اگر اولین جلسه در تهران را به عنوان نقطه شروع و محل پایه گذاری این جلسات حائز اهمیت بدانیم، این جلسه با توجه به زحمات بسیار زیاد میزبانان و استقبال و شور و انگیزه ی شرکت کنندگان و نظرات ارائه شده و تصمیمات متخذه از اهمیت خاصی برخوردار بود .

مسلما برگزاری نشست اولیه در تهران و انعکاس آن در وبلاگها در استقبال بیشتر از این نشست بی تاثیر نبوده است .

مواردی که در این نشست از نظر این حقیر قابل توجه و حائز اهمیت بود به طور خلاصه بدین شرح است.

- : همت و تلاش و زحمات بی دریغ و سماجت دوستان و همکاران مازنی به ویژه  همکاران ساری جهت برگزای این نشست که جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

- : فراهم شدن امکان استفاده از اقامتگاه تفریحی و فرهنگی سازمان ثبت بدین منظور  که مکانی زیبا و مناسب برای همایش بود و نیز فراهم شدن امکان استفاده برای همه همکاران حوزه سردفتری در فصول مسافرت .

- : حضور نسبتا گسترده و با انگیزه  و با نشاط دوستان که بعضا از مسافتهای طولانی و با زحمات زیاد در این نشست حاضر شده بودند .

- : تاکید غالب حضار و دوستان وبلاگنویس در اظهار نظرهای خود در نشست، بر ضرورت ایجاد فضایی مجازی به عنوان کانون یا جامعه مجازی سردفتران .( که در بیانیه ی پایانی نشست متبلور گردید که این بیانیه در پست های بعدی منتشر خواهد شد )

- : دغدغه و اشتراک نظر غالب همکارن (ضمن تشویق و تلاش برای توسعه هر چه بیشتر وبلاگ نویسی )بر مراقبت از سلامت هر چه بیشتر فضای مجاری مرتبط با حوزه سردفتری و وبلاگهای سردفتری از قانون شکنی ها و هتک حرمتها و افتراها ضمن حفظ و احترام به آزادی بیان ( که در بیانیه پایانی نشست منعکس گردید).

- : و النهایه این نشست نشان داد که زمینه ها و انگیزه های بسیار در بین خانواده دفاتر اسناد رسمی برای هماهنگی و اقدامات بسیار مفید جهت اعتلای جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی وجود دارد که وبلاگ نویسی به عنوان نقطه ی عطف و بهانه و وسیله ای بسیار مناسب موجب بروز و ظهور این انگیزه و ارتباط هر چه بیشتر دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور میباشد .

 

 

__________________________________________________________________

 حضار و وبلاگهای شرکت کننده در این همایش را بدین شرح می توان نام برد :

 

آقای مهدی سلیمی دفتر 377 سمیرم ( وبلاگ دفتر 377 سمیرم ) - سید موسی ساداتی ،دفتر 341 ساری ( وبلاگ اشک قلم - ندای قلم ) _ آقای علیرضا کشاف دفتر61 رشت - محمد باقراکبری دفتر 344نکا( وبلاگ یانور) _ سید علیرضا جلالی 11نی ریز فارس (کلبه عمو)  مهدی احمدی دفتریار 75میانه ( وبلاگخوانی نجیب و موقر) _ مائده صمدی 362قائم شهر _ محمد زارعی 23قم ( حقوق از نگاه حقوقی ) _ رشید عنایت تبار 115 ساری و میر نجف موسوی گرمستانی، دفتر 118 ساری و آقای رضا شعبانی ، دفتر 38 ساری و آقای علی متولیان، دفتر 112 ساری و سید رضا رستمیان دفتر 138 ساری و آقای عبدالله خادمی ، دفتر 1 مهاباد ( همگی جزء هیات تحریریه وبلاگ دانشنامه سردفتران)_ آقای علی امینی دفتر 27 قم ( وبلاگ دفترخانه ) خانم نغمه هاشمی مقدم از 169 آمل ( وبلاگ اخلاق سردفتری) آقای علیرضا شاکرمی161اهواز( وبلاگ دفترخانه161اهواز)_ آقای سیاوش چشم پیام 220قائم شهر ( وبلاگ نویس سابق) _ آقای سید محمد میری 1503تهران (وبلاگ تسجیل) _ آقای حمید رضا مهدوی 17بابل (وبلاگ دفترخانه 17بابل) _ جناب علیرضا سلیمی 941 تهران ( وبلاگ قلم سلیم) _ آقای امیر حسین وحیدی 5تهران ( وبلاگ کاتب بالعدل) _ خانم مرجان سهرابی  1132 تهران ( اوراق باطله و نسیم صبح)_ آقای حسن طوس بخش 256آمل ( وبلاگ دفتر 256آمل) _ آقای مهدی علی قارداشی 1147تهران (وبلاگ 1147 تهران) _ آقای رضانظری  21 رودهن _ آقای لطیف عبادپور دفتر 10پارس آباد ( وبلاگ حقوق فردا)_ آقای صمد احمد لو دفتر 11مرند ( وبلاگ دفترخانه 11مرند) _ جمال نجاتی دفتر2 بوکان ( وبلاگ دفترخانه 2بوکان) _ رامین آقائی 49 آمل ( وبلاگ دفترخانه  49آمل) _  سید علیرضا طباطبائی بافقی 3یزد ( وبلاگ سردفتری یا سرابی فریبنده) _ مهدی عادلی 84 چالوس ( وبلاگ سردفتران ودفتریاران مازندران) .

 

_________________________

 

 عکسهایی از همایش:

 

*******

*******

*******

*******


[ یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feedنويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب